Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Neurologer i Region Syddanmark er afsted på industriens regning for sidste gang

EAN 3: Region Syddanmark har besluttet, at regionens sygehuspersonale ikke længere må deltage i kurser, og efteruddannelse betalt af medicinalvirksomheder. Pengene til efteruddannelse skal findes i hospitalernes budgetter.

Ph.d. og uddannelseslæge ved Neurologisk Afdeling på Odense Universitetshospital Tobias Sejbæk er rejst til EAN 2017 i Amsterdam med medicinalvirksomheden TEVA. Han har gennem de seneste ti år rejst til kongresser med flere forskellige virksomheder og har også en aftale om betalt deltagelse i efterårets ECTRIM-kongres, men det kommer muligvis ikke til at ske, for i sidste uge besluttede hans arbejdsplads, Region Syddanmark, at sygehusansatte i deres region fremover ikke må deltage i kurser og anden efteruddannelse betalt af medicinalindustrien.

Beslutningen kommer ifølge regionsdirektør i Region Syddanmark ikke som følge af en konkret sag, men fordi tiden er inde til, at det er regionen, der finansierer lægernes efteruddannelse, siger hun til Jyske Vestkysten.

Debatten om lægers habilitet er oppe i tiden, og Region Syddanmarks beslutning kommer i kølvandet på Medicinrådets beslutning om, at hverken medlemmer af rådet eller af de fagudvalg, der kommer med anbefalinger til rådet, må have rådgivet i advisory board, holdt foredrag ved møder med tilskud fra medicinindustrien eller rejst til kongresser eller møder betalt af en medicinalvirksomhed i to år før deres arbejde for medicinrådet.

Ifølge Jyske Vestkysten bakker lægelig direktør ved Sydvestjysk Sygehus Alan Christian Kimber-Carl op om regionens beslutning. Han ser ifølge avisen frem til, at hospitales læger kan udveklse erfaringer og deltage i Medicinrådets arbejde uden at skulle forsvare deres deltagelse i kurser betalt af medicinalindustrien.

Selv om Medicinrådets beslutning om at ekskludere læger der har fået støtte fra industrien ifølge professor ved Dansk Multipel Sclerose Center og medlem af EAN’s bestyrelse Per Soelberg Sørensen udelukker stort set alle fremtrædende MS-læger i Danmark fra at deltage i beslutninger om prioritering af medicin, ser han beslutningen i Region Syddanmark som et langt større problem. Regionerne har ikke sat penge af til efteruddannelse, og uden finansieringen fra industrien, mener han, at de danske scleroselæger ville være fagligt bagud i forhold til de internationale standarder. 

”Regionerne sørger ikke for efteruddannelse, så den har hidtil været betalt af medicinalvirksomhederne, og det er et stort problem, at der ikke i afdelingernes budgetter er mulighed for at finde penge til at finansiere lægers videreuddannelse og ajourføring,” siger Per Soelberg Sørensen.

Tobias Sejbæk ved endnu ikke, om regionens beslutningen får betydning for hans deltagelse i ECTRIMS i Paris senere på året, men ifølge Jyske Vestkysten har Region Syddanmark ikke planer om at sætte yderligere penge af til hospitalerne, så pengene skal findes i hospitalernes budgetter. Tobias Sejbæk undrer sig over beslutningen, for han ser det ikke som et problem for sin evne til at fungere som læge og tage fagligt funderede beslutninger, at det er medicinalvirksomheder, der har betalt for hans efteruddannelse.

”Denne gang har jeg rejst med TEVA, men jeg har rejst med dem alle sammen, så jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle være biased over for en bestemt virksomhed,” siger han.

Den ledende overlæge i Esbjergs neurologiske afdeling Allan Thimsen Pedersen har ud af afdelingens budget betalt for at otte af de yngre læger deltager i efteruddannelse på EAN 2017.

Hans egen deltagelse er lige som Tobias Sejbæks betalt af TEVA.

”Det har været kutyme, at landets scleroselæger har været inviteret af industrien over en bred kam. Hvis dette ikke længere er muligt, vil det selvfølgelig få nogle økonomiske konsekvenser for afdelingerne. Ikke alvorlige, men alligevel i en grad, så vi håber, at sygehusejerne har tænkt det ind i de fremtidige økonomiforhandlinger. I Yngre Lægers overenskomst for afdelingslæger, speciallæger og i overlægeoverenskomsten, står der, at man har ret til ti kursusdage om året, og her taler vi ikke om hospitalets årlige excel-kursus. Hvis lægerne skal holde sig fagligt opdateret, netværke og være med, der hvor det sker, skal de afsted til de internationale kongresser, og der vil være afdelinger, der af budgetmæssige grunde, vil få store udfordringer med at kunne sende både overlæger og yngre læger afsted til disse kongresser,” siger Allan Thimsen Pedersen.

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift