Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Dansk Multipel Sclerosegruppe vil have fælles uddannelse for MS-sygeplejersker

Dansk Multipel Sclerosegruppe bakker op om et forslag fra professor ved Dansk Multipel Sclerose Center Per Soelberg Sørensen om at etablere en fælles uddannelse for MS-sygeplejersker på tværs af regionerne. 

Som led i den sclerosehelhedsplan, der blev vedtaget i begyndelsen af 2019, blev der sat 1,5 mio. kroner af til opkvalificering af sygeplejersker med neurologiske kompetencer. Alle fem regioner har taget fat på at løse opgaven, men i første omgang med lokale løsninger i hver region. Et holdbart kvalitetsløft, der sikrer ensartet sclerosebehandling i hele landet, kræver imidlertid, at sygeplejerskerne gennemgår den samme uddannelse, mener Per Soelberg Sørensen, og han bragte derfor spørgsmålet op på det seneste møde i Dansk Multipel Sclerosegruppe.

Her fik han opbakning fra de øvrige regioner, og planen er nu at nedsætte en gruppe, der skal udarbejde et udkast til et fælles kursus for MS-sygeplejersker. 

“Vi er som bekendt lidt ramt af corona lige nu, men formentlig i begyndelsen af januar vil vi kontakte Dansk Sygeplejeråd, for hvis der skal blive tale om en samlet indsats, er det er afgørende, at de vil spille med,” siger Per Soelberg Sørensen. 

Opkvalificeringen af sygeplejerskerne skal lette presset det pres på scleroseklinikkerne, som blandt andet skyldes mangel på neurologer. Uddannelsen for MS-sygeplejersker vil være sigtet på, at sygeplejerskerne kan overtage en del af lægernes funktioner, men det er stadig helt afgørende, at Dansk Sygeplejeråd bliver involveret, mener Soelberg. 

“De skal jo ikke til at lære basal sygepleje, men hvis man skal kalde sig ekspert i MS-sygeplejerske, er der en lang række sygeplejefaglige kompetencer, man skal have undervisning i, så uden DSR bliver det ikke til noget, men det vil vi prøve at tage op efter nytår,” siger han. 

På mødet i Dansk Multipel Sclerosegruppe gav medlemmer fra fire regioner tilsagn om at ville deltage i en arbejdsgruppe, mens en enkelt region mangler at udpege en deltager. 

“Jeg forstiller mig, at vi vil nedsætte en gruppe med en repræsentant fra hver region, som sammen ser på, hvordan vi kan få det løst, og hvis DSR også synes, at det er en god idé, vil vi sætte en virtuel arbejdsgruppe sammen, der kan blive enige om, hvad sådan en uddannelse skal indeholde,” siger Per Soelberg Sørensen. 

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget