Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Provinsen kan ikke rekruttere danske neurologer

Stor efterspørgsel på neurologer har skabt et jobmarked, hvor danske neurologer stort set selv kan vælge, hvor de ønsker at arbejde, og de danske læger vælger hovedstaden og universitetsbyerne Aarhus og Odense.

De neurologiske afdelinger uden for universitetsbyerne har meget svært ved at rekruttere danske læger.

”Det store problem er, at der ikke er nogen, der søger uddannelsesstillingerne i neurologi. Der er enkelte specialer, der er gode til at rekruttere, men ellers er det et generelt problem i Syddanmark,” fortæller ledende overlæge ved Sydvestjysk Sygehus Allan Thimsen Pedersen.

Han har i øjeblikket en stilling som introduktionsreservelæge slået op på portalen Sundhedsjob.dk, og opslaget skiller sig med overskriften ”Vi vil gøre dig til en dygtig neurolog” ud fra de mange mere teknokratiske stillingsbeskrivelser på listen.

Allan Thimsen Pedersen har gjort meget ud af at gøre opslaget indbydende og beskrive, hvad afdelingen vil gøre for den læge, der bliver ansat. Men på trods af det og på trods af, at den neurologiske afdeling i Esbjerg har et godt rygte, er der efter halvanden måned stadig ikke nogen ansøgere.

”Det viser både, hvor få læger, der er i uddannelsessystemet, og hvordan dem, der er, klumper sammen i Østdanmark,” siger Allan Thimsen.

Ledende overlæge ved Neurologisk afdeling på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg Harald Floer kender situationen.

”Det er en tendens i særdeleshed i neurologien, at lægerne gerne vil opholde sig i nærheden af universiteterne og ikke mindst omkring Rigshospitalet. De samler sig omkring København, og det er næsten umuligt, at få dem til at søge stillinger her vestpå,” siger han.

Harald Floer har siddet i Region Syddanmarks ansættelsesudvalg på neurologiområdet, og ifølge ham har provinshospitalerne et helt andet og betydeligt mindre ansøgerfelt end hospitalerne i hovedstaden.

”Vi får en håndfuld ansøgninger til vores stillinger i Syddanmark, og det samme ser man i Region Midt og Nord, mens Region Hovedstaden modtager tre til fire gange så mange. Yngre læger får vi simpelthen ikke herover,” siger Harald Floer.

”Man kan diskutere, om det skyldes uddannelsen eller lønnen, men når man spørger de unge læger, så handler det om, at deres sociale liv er i København, og derfor tør de ikke tage en tidsbegrænset stilling i vestdanmark. Der kunne være et vist håb og en forventning om, at de ville flytte sig, når de blev speciallæger, men det gør de heller ikke. I stedet genereres der en eller anden specialfunktion, der hvor de er, eller de går over til forskning eller til medicinalindustrien eller helt ud af feltet, og så forbliver de i København,” siger Harald Floer.

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift