Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

DSR: Opkvalificering af MS-sygeplejersker er ikke ambitiøs nok

De fem regioner udvikler hver deres model for opkvalificering af sclerosesygeplejersker i stedet for en samlet kompetencegivende uddannelse.

Professor ved Dansk Multipel Sclerose Center Per Soelberg Sørensen undrer sig over, at Dansk Sygeplejeråd ikke har kæmpet mere for sagen, men den mulighed fik DSR ikke, siger næstformand Dorthe Boe Danbjørg.

Da puljen til opkvalificering af sygeplejersker med MS-kompetencer i forbindelse med helhedsplanen for scleroseområdet blevet delt ud på de enkelte regioner, mistede Dansk Sygeplejeråd muligheden for at påvirke udmøntningen af midlerne. Det siger næstformand i DSR Dorthe Boe Danbjørg som svar til professor Per Soelberg Sørensen, DMSC, der undrer sig over, at DSR ikke har kæmpet mere for at få en fælles kompetencegivende uddannelse i sclerosesygepleje.

DSR bakker imidlertid professor ved Dansk Multipel Sclerose Center Per Soelberg Sørensen op i, at en samlet løsning for hele landet havde været bedre end den nuværende, hvor hver region udvikler sin egen model, siger  Dorthe Boe Danbjørg efter, at Per Soelberg Sørensen har meldt ud, at han vil forsøge at få opbakning til en regulær kompetencegivende uddannelse for MS-sygeplejersker.   

“Hvis man skal kritiserede helhedsplanen for noget, må det være, at man ikke har været ambitiøs nok med hensyn til opkvalificeringen af sygeplejekompetencerne. I stedet for at satse på en kompetencegivende uddannelse, har man drysset pengene ud lokalt, og selv om den enkelte lokale løsning kan være udmærket, er vi jo overordnet set interesserede i, at sygeplejersker kan få efter- og videreuddannelse, der er formaliseret og er en del af det etablerede uddannelsessystem som for eksempel diplom- og specialuddannelser,” siger Dorthe Boe Danbjørg.   

Hun bifalder Per Soelberg Sørensens forsøg på at få lavet et egentligt kompetencegivende diplomkursus for MS-sygeplejersker. Til sammenligning blev der i 2018 etableret et diplommodul i social sygepleje ved VIA, og i andre sammenhænge tager sygeplejersker også moduler på diplomuddannelser, for eksempel når de skal kvalificere sig til klinisk vejleder for sygeplejestuderende. 

Et andet område, hvor der har været fokus på opkvalificering af sygeplejerskerne er akutområdet. Her har DSR sammen med blandt andre professionshøjskolerne længe kæmpet for og for nylig fået gennemført, at der skal etableres en egentlig specialuddannelse til akutsygeplejerske, som Sundhedsstyrelsen er sat i spidsen for at udvikle, og Dansk Sygeplejeråd sidder med styrelsens special- og videreuddannelsesråd og i de arbejdsgrupper, som er med til at forme den nye akutuddannelse. 

Det har ikke været tilfældet i forbindelse helhedsplanen for scleroseområdet. Her var DSR inviteret til et rundbordsmøde med sundhedsministeren i december 2018 i forbindelse med forarbejdet til helhedsplanen. På mødet anbefalede sygeplejerådet, at man etablerede en egentlig uddannelse for MS-sygeplejersker i samarbejde med professionshøjskolerne, men siden da har DSR ikke været involveret i arbejdet, fortæller Dorthe Boe Danbjørg.

“De input, vi gav dengang, er den mulighed vi i DSR har haft. Udfordringen er, at pengene i sclerosehelhedsplanen er blevet givet decentralt, og vi er ikke blevet involveret i udmøntningen lokalt, hvilket ellers også havde været en mulighed, da DSR jo er repræsenteret i de fem regioner. Jeg vil gerne understrege, at vores input til helhedsplanen gik på kompetencegivende uddannelse på diplom- eller specialuddannelsesniveau. for det er netop, som Per Soelberg Sørensen påpeger, jo vores politik på uddannelsesområdet, men når det er sagt, så ser vi de nuværende lokale løsninger som første skridt på vejen,” siger Dorthe Boe Danbjørg. 

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget