Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Regeringen vil uddanne flere MS-specialister

Regeringen og Dansk Folkeparti vil øge antallet af hoveduddannelsesforløb i neurologi fra 2021 og allerede i år afsætte 1,5 mio. kroner til at opkvalificere flere sygeplejersker med neurologiske kompetencer til i højere grad at understøtte behandling og opfølgning af mennesker med multipel sclerose.

Det fremgår af den helhedsplan for scleroseområdet ”Et godt liv med sclerose”, som regeringen og støttepartiet DF præsenterer i dag, torsdag.

En af de helt store udfordringer i sclerosebehandlingen er netop manglen på neurologer, og lægemanglen er blandt andet en væsentlig del af forklaringen på, at patienter med de progressive former for MS, i vidt omfang i en årrække ikke har haft adgang til at blive tilset af en sclerosespecialist. Manglen på læger plager ikke kun klinikker i provinsen, men også de største og mest specialiserede klinikker i København, Aarhus og Odense.

Antallet af nye hoveduddannelsesforløb i neurologi kommer først til genforhandling i forbindelse med den kommende dimensioneringsplan, som skal gælde fra 2021, og det fremgår ikke af helhedsplanen, hvor mange nye hoveduddannelsesstillinger, der kan blive tale om, kun at det er regeringens ambition, at der skal være flere hoveduddannelsesforløb i neurologi.

Anderledes konkret er det med beslutningen om at opkvalificere flere sygeplejersker til at varetage specialiseret MS-pleje. Her afsætter regeringen allerede i år 1,5 mio kroner til at opkvalificerer flere af de sygeplejersker, der arbejder inden for området til i højere grad at kunne understøtte behandling og opfølgning af patienter med MS.
Opkvalificeringen skal udvikles i tæt samarbejde med relevante faglige aktører, og det skal sikre, at den tager afsæt i den kliniske hverdag, så sygeplejerskerne får de rette kompetencer, står der i helhedsplanen.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget