Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 


Rehabiliteringsekspert:

Ny viden er grund til at prioritere træning højere i MS-behandling

Et studie fra Aarhus har påvist sammenhæng mellem træning og sygdomsudvikling hos MS-patienter. Resultaterne sætter to fede streger under vigtigheden af træning, mener udviklingsleder ved Sclerosehospitalerne i Danmark Anders Skjerbæk.

Når forskere fra Aarhus Universitetshospital, Syddansk Universitet og University Medical Center Eppendorf i Hamburg har dokumenteret, at hård træning har en effekt på sygdomsudviklingen ved MS, understreger det vigtigheden af at kombinere den medicinske behandling med fysisk træning i den grad, det er muligt, men det ændrer ikke på anbefalingerne i den nationale kliniske retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sclerose, fortæller udviklingsleder og master i rehabilitering ved Sclerosehospitalerne i Danmark Anders Skjerbæk.

Det Aarhusianske studie har vist, at 24 ugers hård træning reducerede de forandringer i hjernen som oftest ses hos mennesker med MS og i nogle tilfælde fik træningen endda mindre områder af hjernen til at vokse, men for det første er der tale om et lille pilotstudie, som skal afprøves i en større population, før man kan konkludere endeligt, og for det andet ligger den træning, som har været testet i forsøget inden for de eksisterende anbefalinger. Den helt store værdi i det nye studie er dog, at det for første gang ser ud til at være påvist, at træning ikke bare har effekt på følgesymptomer, men også på selve sygdomsudviklingen, mener Anders Skjerbæk.

”Først og fremmest er det rart, at der er noget andet end medicinske studier, der får den bevågenhed, for træning ER væsentligt, og jeg tror, at det her kan være med til at flere får prioriteret træning i behandlingen, for et er, at det er sundt at træne, det er det for alle mennesker, men når det kan dokumenteres, at træning har betydning for progressionen, så begynder det at ligne noget,” siger Anders Skjerbæk, som mener, at forskerne bag undersøgelsen har fundet den foreløbige bedste indikation på, at fysisk træning har direkte betydning for progressionen af sygdommen.

”En kendt følgevirkning ved sygdommen er de negative påvirkninger på hjernens funktion og størrelse, og kan man mindske denne udvikling gennem fysisk træning, er man virkelig tæt på at påvirke selve sygdommen. Medicin hjælper til at dæmpe sværhedsgraden og antallet af sygdomsudbrud ved MS, og nu har man altså en indikation på, at træning sinker forandringer i hjernen som følge af sygdommen. Træning bidrager altså til, at det hele går langsommere, end det ellers ville havde gjort. Den medicinske behandling er kernen i behandlingen af MS, men med studiet fra Aarhus må det stærkt formodes, at medicin og træning sammen giver et bedre resultat, end bare medicin alene,” siger Anders Skjerbæk.

Selv om resultaterne i forsøget er fremkommet ved hård styrketræning, betyder det ifølge Anders Skjerbæk ikke, at alle MS Patienter nødvendigvis bør træne tilsvarende hårdt, for at opnå lignende effekter. For nogle patienter vil hård fysisk træning endda kræve for mange kræfter og energi til, at det giver mening,

”Træning bør altid tilrettelægges i lyset af, hvad man har af muligheder, og hvad man individuelt kan få ud af at træne, og det skal man have vejledning om enten hos sin egen fysioterapeut eller f.eks. ved en indlæggelse på et af landet sclerosehospitaler i enten Ry eller Haslev. Der skal være sammenspil mellem, hvor meget man kan få ud af træning og hvor høj en pris man er villig til at betale. Hvis man træner rigtig hårdt mange gange om ugen, så koster det i forhold til trætheds- og energiniveauet og overskuddet til at holde fast i vigtige aktiviteter såsom arbejde eller det at leve et aktivt liv med familien, så det er en balancegang. Generelt skal man dog stadig træne så intensivt, som man kan, men det skal sættes i forhold til det liv, man ønsker at leve,” siger Anders Skjerbæk.

Han mener, at yderligere forskning kan gå hen at vise, at mindre intens træning også har effekt på sygdomsudviklingen.

”Her har man lavet et studie, hvor en vis gruppe patienter træner to gange om ugen ved en bestemt intensitet, og jeg tænker, at der kan være lignende effekter af alle mulige andre intensiteter af træning, man har bare ikke afdækket det endnu. For eksempel ved man ikke, om der er visse typer patienter, der vil få større udbytte end andre, men undersøgelsen sætter to fede streger under, hvor vigtigt det er, at alle med MS er fysisk aktive” siger Anders Skjerbæk.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget