Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 


Mistanke: Sukkerholdige drikke medfører funktionstab hos MS-patienter

AAN: Indtag af sukkerholdige drikkevarer øger tilsyneladende risikoen for alvorlige funktionstab hos patienter med multipel sclerose (MS).

 

Det viser præliminære resultater fra et nyt tværsnitsstudie, som blev præsenteret på American Academy of Neurology (AAN) 2019 i Philadelphia.

Studiet har set på data fra 135 MS-patienter med en gennemsnitsalder på 44 år (73 procent kvindelige patienter), og disse data indikerer, at patienter, som indtager mere end 290 kalorier fra sukkerholdige drikkevarer dagligt har fem gange så høj risiko for alvorlige funktionstab end patienter, hvor det ikke er tilfældet.

"MS-patienter vil ofte gerne vide, hvordan en bestemt diæt eller specifikke fødevarer påvirker progressionen af deres sygdom. Vi kunne ikke vise, at progression kunne relateres til en bestemt diæt, men vi så til gengæld, at progression kunne relateres til indtag af sodavand og sødet te og kaffe," udtaler studiets førsteforfatter, læge Elisa Meier-Gerdingh fra St. Josef Hospital i Bochum, til Medscape Medical News.

Det er første gang, at et studie finder sammenhæng mellem indtag af sukkerholdige drikkevarer og alvorlige funktionstab hos MS-patienter.

For få patienter

De 135 patienter i studiet blev vurderet ud fra en såkaldt DASH-score. DASH-scoren er et mål, der beskriver i hvilket omfang en diæt eller en specifik fødevare formår at forhindre forekomsten af hypertension. DASH-scoren blev sammenholdt med patienternes funktionstab (EDSS). 30 ud af de 135 patienter havde alvorlig funktionstab. Foruden sukkerholdige drikkevarer fandt studiet ikke en sammenhæng mellem andre DASH-komponenter og funktionsnedsættelsesniveauet.

Studiets begrænsede størrelse og tværsnitsdesignet betyder, ifølge Elisa Meier-Gerdingh, at det er vanskeligt at tale om kausal sammenhæng. Det er nemlig ikke til at sige, om det er indtag af sukkerholdige drikkevarer, som fremskynder sygdomsprogressionen. Eller om det snarere er det at have fremskreden MS, som gør det svært for patienterne at følge en sund diæt. 

"Et godt opfølgende studie bør inkludere flere patienter og have et longitudinalt studiedesign – ideelt set med mange opsamlingstidspunkter. På den måde vil vi være i stand til at indsamle mere troværdige data og til at verificere, om sukkerholdige drikkevarer forårsager progression i MS," udtaler Elisa Meier-Gerdingh til Medscape. 

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget