Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Studie kortlægger neuro-patologiske kendetegn ved Covid-19

Et højt antal Covid-19-patienter præsenterer sig med neurologiske symptomer som for eksempel hovedpine, ændret mental status og nedsat eller tabt lugtesans (anosmi).

I forlængelse heraf har et hold amerikanske forskere set nærmere på de neuropatologiske fund fra obduktioner af 18 Covid-19-patienter, der døde på samme hospital i Boston i USA i perioden 14-29 april 2020.

Konklusionen af studiet, som blev publiceret den 12 juni i tidsskriftet The New England Journal of Medicine, skete på baggrund af histopatologiske undersøgelser af hjerneprøver opnået fra de 18 patienter, der døde nul til 32 dage efter Covid-19 symptom-debut. Disse viste udelukkende hypoksiske ændringer og hverken hjernebetændelse eller andre specifikke hjerneforandringer, der kunne tænkes at have relation til virus. Covid-19 virus blev påvist ved lave niveauer i seks hjernesektioner hos fem af de 18 patienter. De niveauer kunne dog ikke konsekvent relateres til interval fra symptomdebut til død. De positive tests kan være grundet in situ-virioner eller viralt RNA fra blod. 

De 18 patienters medianalder var 62 år, og 14 af dem (78 %) var mænd. De præsenterede sig med følgende neurologiske symptomer: Tre patienter havde myalgi, to led af hovedpine og en af nedsat smagssans. I patientgruppen havde 12 patienter diabetes, 11 hypertension, fem havde hjerte-kar-sygdom, fem hyperlipidæmi, fire kronisk nyresygdom, fire havde tidligere haft et slagtilfælde, fire led af demens og en enkelt var opereret for anaplastisk astrocytom/hjernetumor.

Døden indtraf hos de 18 patienter mellem nul til 32 dage efter symptomdebut (medianen var otte dage). Obduktionerne blev udført ved ensartet prøveudtagning af ti områder i hjernen og prøverne blev efterfølgende fikseret i formalin og farvet med hematoxylin og eosin. Dette viste åreforkalkning i 14 hjerneprøver, men ingen akut slagtilfælde, herniation eller beskadigelse af lugtenerven. Mikroskopisk undersøgelse viste akut hypoksisk skade i lillehjernen og hos alle patienter var der tab af neuroner i hjernebarken, hippocampus og cerebellar purkinje-cellelag, men ingen tromber eller vaskulitis. Sjældne focier af perivaskulære lymfocytter blev påvist i to hjerneprøver, og fokal leptomeningeal betændelse blev påvist i en enkelt hjerneprøve. Der blev ikke observeret mikroskopiske abnormiteter i luftrørene eller -kanalerne hos nogle af patienterne.

 

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget