Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Sådan kan forbedring af motoriske evner forudsiges bedre

ECTRIMS2017: MR-scanninger kan i kombination med demografiske oplysninger og viden om kliniske data forudsige hvor gode chancer MS-patienter har for forbedringer efter træning af motoriske evner.

Det viser en ny undersøgelse fra Cardiff University, der onsdag blev præsenteret på MS-kongressen ECTRIMS i Paris.

Undersøgelsen havde til formål at finde ud af, om man tidligere kunne forudsige, hvordan patienter vil reagere på rehabilitering ved at sammenligne patienters kliniske og demografiske data med MR-scanninger.

95 højrehåndede MS-patienter med stabil farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling gennemgik fire ugers træning af deres højre hånds reaktionstid.

Forskerne indsamlede demografiske og kliniske data, inklusive målinger af fysiske handicap, kognition, træthed og depression samt multikontrast MR-scanninger af hjernen.

Af statistiske hensyn blev patienter opdelt i trænings- og valideringsgrupper i forholdet 3:1 (n=71:24). En lineær model blev oprettet til forudsigelse af træningsresultaterne. Regressionskoefficienter blev estimeret fra træningssættet og anvendt på valideringssættet. En Pearson korrelationskoefficient kvantificerede forholdet mellem det forudsagte og faktiske træningsresultat i valideringssættet.

95 MS-patienter, hvoraf 61 var kvinder, afsluttede træningen. Deres gennemsnitsalder var 45 år med et median EDSS (Expanded Disability Status Scale) på 4 (0-7,5).

Der var en signifikant forbedring i den motoriske evne med tiden, og resultaterne for de 71 deltagere i træningsgruppen kunne signifikant forudsige præstationsændringer hos de 24 deltagere i valideringsgruppen.

Kombinationen af ​​demografiske, kliniske og MR (læsionsvolumen, mikrostrukturel integritet i den hvide og grå substans, hvile perfusion og opgaverelateret motoraktivering) viste, at alders- og cerebellarfunktionen var signifikante forudsigelser for præstationsforbedringer, dvs. yngre alder og større funktionelt respons i cerebellum forudsagde uafhængigt forbedringer med træning.

Forskernes konklusion var derfor, at kombinationen af ​​demografiske og kliniske egenskaber med MR-målinger af hjernens funktion og struktur kan forudsige præstationsforbedringer hos MS-patienter. Resultaterne understøtter også de højere motoriske kontrolregioners rolle i at forudsige MS-patienters træningsresultater.

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift