Skip to main content

Ny TFKM-formand skal sikre en mere ensartet tilgang til individuel ibrugtagning af medicin

Tværregionalt Forum for Koordination af Medicin (TFKM) har fået ny formand, og det skorter ikke på opgaver, som den nye frontfigur skal stå i spidsen for at løse. Én af de mest præsente af slagsen er at få sikret en mere ensartet tilgang til vurderingen af individuel ibrugtagning af lægemidler på tværs af regionerne.

Kim Brixen er formand for det regionale lægemiddelråd i Region Syddanmark, medlem af Medicinrådet og lægelig direktør på Odense Universitetshospital. Og nu kan han så føje titlen som formand for Tværregionalt Forum for Koordination af Medicin (TFKM) til CVet. En post han har overtaget fra Hanne Rolighed Christensen, der i begyndelsen af marts i år gik på pension efter i flere årtier at have spillet en central rolle forhold til de fleste aspekter af lægemiddelanvendelse i sundhedsvæsenet.

”Vi skylder Hanne Rolighed Christensen en meget stor tak for den enorme faglighed, hun altid har udvist, og for den ihærdighed og entusiasme hun har lagt for dagen i det her hverv. Det er nogle store sko at fylde ud. Så det er med en betydelig ydmyghed, at jeg går til opgaven,” siger Kim Brixen.

Måske havde det været på sin plads at afslutte den ovenstående sætning i pluralis. For der venter ikke bare den nye formand én opgave. Opgavelisten er lang, og allerede på næste TFKM-møde i slutningen af maj bliver der taget hul på en problemstilling, som står højt på Danske Regioner og Sundhedsministerens dagsorden.

Regionerne dikterer dagsordenen

Medicinske Tidskrifter har de seneste måneder rettet fokus på håndteringen af Folketingets syvende princip i praksis, og har i den forbindelse afdækket, at der i de fem regioner er en forskellige tilgang til vurderingen af individuel ibrugtagning af lægemidler.

I en skriftlig henvendelse til Medicinske Tidsskrifter oplyser Danske Regioner, at man har bedt TFKM ”om at udarbejde et oplæg til, hvordan man kan sikre en højere grad af ensretning af procedurerne vedrørende ansøgningerne om individuel ibrugtagning.”

I og med at diskussionen om højere grad af ensretning først bliver taget op på det kommende møde i TFKM kan Kim Brixen ikke sige noget meget konkret om, hvilke initiativer TFKM har tænkt sig at spille ud med. Men han har gjort sig nogle overvejelser på egne vegne.

”Det vil være fornuftigt at sikre, at man i alle fem regioner gjorde brug af samme ansøgningsskemaer, havde samme forventede sagsbehandlingstid og samme overordnede servicemål – i det hele taget havde samme logik ude i de administrative detaljer. Det ville være et oplagt sted at starte for at få skabt mere ensartethed i systemet. Men jeg vil – som sagt – gerne vende det med resten af medlemmerne i Forum, inden jeg melder noget meget bastant ud,” siger Kim Brixen. 

”Da Medicinrådet og Tværregionalt Forum blev etableret tilbage i 2016 startede man fra nul og udarbejdede alle procedurer fra bunden. Den første arbejdsdag var der jo af gode grunde ingen ansøgninger om individuel ibrugtagning af medicin. Det er der i dag, og antallet af sager har nu vokset sig så stort, at det er fornuftigt at se på at få ensartet procedurerne på tværs af regionerne.”

Understøtte tværgående studier

TFKM er etableret med henblik på at sikre, at ny eksperimentel medicin samt genuint ny medicin bliver taget i brug på baggrund af en grundig faglig vurdering af medicinens effekt og de foreliggende studier, samt at medicinen tages i brug på tværs af regionerne på et ensartet grundlag. 

Kim Brixen ser, at der ligger en opgave for TFKM i at understøtte gennemførslen af tværregionale studier, der undersøger effekten og sikkerheden ved nogle af de eksperimentelle produkter, der endnu ikke er blevet vurderet i Medicinrådet. 

”Jeg synes bestemt, at vi i Tværregionalt Forum kan blive bedre til at befordre gennemførelsen kliniske forsøg i de tidlige faser på tværs af regionerne. Det har man ikke gjort i så stor stil hidtil, men det er en væsentlig opgave, som jeg ser det,” siger han.

Medicinske Tidsskrifter: Betyder det, at du gerne vil være med til at fremme en udvikling, hvor Tværregionalt Forum for Koordination af Medicin kan danne præcedens for ibrugtagning af medicin udenom Medicinrådet?

”Nej, det er helt afgørende, at Tværregionalt Forum understøtter Medicinrådets funktion, og ikke kommer til at agere som et mini-Medicinråd. Vi kan tage initiativ til at koordinere og befordre studier af ny medicin på tværs af regionerne, men det er ikke opgaven at udarbejde med generelle anbefalinger om ibrugtagning,” siger Kim Brixen.

Han ser for eksempel, at TFKM kunne understøtte og hjælpe flere tværregionale kliniske studier vedrørende nye avancerede terapier samt substitution af forskellige behandlinger på vej. 

Flere sager af egen drift

Der findes et eksempel på, at TFKM har gjort netop dét, Kim Brixen afviser er Forums funktion. Tilbage i 2021 gav man fra TFKM således grønt lys til, at samtlige regioner kunne behandle en subgruppe af patienter med tarmkræft med lægemidlet Lonsurf (TAS-102). Og det til trods for, at Medicinrådet havde afslået at revurdere Lonsurf efter, at rådets forgænger KRIS havde afvist behandlingen tilbage i 2016.

Læs om Lonsurf-sagen her.

Medicinske Tidsskrifter: Kan du afvise, at vi vil se flere af den slags sager fremadrettet, hvor Forum underløber Medicinrådet og træffer generelle beslutninger om ibrugtagning, der er gældende i hele landet?

”Jeg kan selvfølgelig ikke garantere, at det aldrig vil ske igen, men det er ikke det Forum er sat i verden for. Lonsurf-sagen er undtagelsen, der bekræfter reglen. Lægemidler skal i reglen vurderes i Medicinrådet, inden de kan anbefales til generel ibrugtagning. Og sådan bør det blive ved med at være,” siger Kim Brixen.

”Dengang med Lonsurf blev det jo foreslået Medicinrådet, at rådet tog sagen op af egen drift, men det afviste man, fordi man ikke havde kræfter til det på daværende tidspunkt. Jeg håber, at Medicinrådet fremadrettet vil få flere ressourcer til at tage sager op af egen drift. På den måde vil det være sværere at underløbe rådet.

Kim Brixen tilføjer, at TFKM kan bidrage til udviklingen ved at samle og videreformidle input fra de regionale lægemiddelkomitéer til Medicinrådet, som så kan overveje, om der er nogle sager (for eksempel lægemidler, der bliver søgt hyppigt om i de regionale lægemiddelkomitéer), der bør tages op af egen drift. 

Bred opgaveportefølje

Ensretning af procedurerne vedrørende ansøgninger om individuel ibrugtagning af medicin er langt fra den eneste opgave, der venter for TFKM i den nærmeste fremtid. Kim Brixen påpeger, at man i TFKM blandt andet også skal arbejde med forny vejledningerne for forvaltningen af de syv principper. Et arbejde, der allerede er påbegyndt.

Derudover ser Kim Brixen, at TFKM kan spille en vigtig rolle i forhold til at få fulgt bedre op på Medicinrådets anbefalinger. Opfølgningsarbejdet ligger i dag ikke et bestemt sted. Det betyder, at data om behandlingernes implikationer i klinisk praksis ikke indsamles i tilstrækkeligt omfang.

”Der er et stort ønske om at få systematiseret dataindsamlingen og få en reel viden om, hvilke implikationer de anbefalinger Medicinrådet udarbejder, betyder for patienterne i praksis. Vi har længe diskuteret i Forum, hvordan vi kan bidrage til at få skabt et godt system. Vi har ideer til flere forskellige løsningsmodeller. Det vil jeg gerne tale mere om, når vi er et sted i diskussionen, hvor jeg kan være mere konkret,” siger Kim Brixen.

I samme boldgade ønsker Kim Brixen også, at TFKM skal være med til at udvikle og sikre et nogle ensartede procedurer for tests af biomarkører.

”Det sker relativt ofte, at Medicinrådet anbefaler en behandling til en subgruppe af patienter med en bestemt genetisk profilering. Det fordrer, at landets patologiske afdelinger er i stand til at gennemføre de efterspurgte biomarkørtests. I dag er der ikke procedurer for, hvordan det lader sig gøre i praksis. De opfindes fra bunden hver gang – og det er ikke hensigtsmæssigt. I Forum ønsker vi at komme med forslag til, hvordan den proces bedre kan strømlines fremadrettet,” siger han.

TFKM afholder sit næste møde d. 27. maj. Det er det første møde, hvor Kim Brixen sidder i formandsstolen.

 • Oprettet den .

Sundhedskultur

BØGER: Kulturskribent Maria Cuculiza har her valgt nogle af de mest interessante bøger på sundhedsområdet i de første seks måneder i 2024.

DIGITALT: Kulturskribent Maria Cuculiza har her valgt fem af de mest interessante og sommerferieegnede digitale oplevelser på sundhedsområdet fra foråret 2024. 

KULTUR-TEMPERATUR: 39-årige Johan Burisch er nyudnævnt professor med dagligt virke på Hvidovre Hospitals mavetarm-afdeling. Trods 220 videnskabelige publikationer finder han også plads til klassisk klaverspil og, for nylig, to Metallica-koncerter i Parken.

PODCAST: Podcastserien ’Du dør hvis du græder’, er et kærligt, humoristisk og hudløst ærligt portræt af en scleroseramts fordomme om at være syg og om at forsøge af flygte – og blive indhentet af sin sygdom. 

FILM: ’Inderst Inde 2’ skildrer psyken hos en teenagepige i et rablende action-eventyr. Filmen overgår ikke den første, men anmelder Henrik Reinberg Simonsen er på nuværende tidspunkt klar til at følge den unge hovedperson Rileys sjæleliv hele vejen til pensionsalderen.

KULTUR-TEMPERATUR: Maja Højgaard er uddannet læge og nyvalgt borgmester for Socialdemokratiet i Brøndby. For hende overgår et fodbolddrama som slutopgøret mellem Brøndby og AGF alt, hvad man kan finde på teateret og i andre dele af den finere kunst.

TEATER: Hvis du ikke allerede har set ´Arven´, der fik en Reumert for årets forestilling i 2023, så er chancen der nu, når det Kgl. Teater sætter stykket op igen i Skuespilhuset. Den otte timer lange forestilling er en uforglemmelig og livsbekræftende oplevelse.

BØGER: En underbemandet fødestue kombineret med sundhedspersonalets søvnunderskud efter for lange vagter og manglende kompetencer havde katastrofale konsekvenser for babyen Mia. Mias mors sylespidse, men også nøgternt velargumenterede kritik af, hvordan hendes datter ikke fik tilstrækkeligt ilt, bør mane til eftertanke i sundhedsvæsnet.

BØGER: Som ung pårørende til en ung kræftpatient bliver man ramt på et sårbart tidspunkt i livet, og man kan føle sig meget alene. Kræftens Bekæmpelse udgiver derfor nu en håndbog, som enkelt og hurtigt guider unge til forskellige former for hjælp, støtte, forståelse og ikke mindst relevante fællesskaber.

KULTUR-TEMPERATUR: Hospitalsdirektør Kristian Antonsen fra Bispebjerg og Frederiksbjerg Hospital betragter fodbold som kultur og har tilbragt utallige ”magiske aftener” på Danmarks nationalstadion.

BØGER: Nicklas Brendborg, kendt for sine bestsellere om, hvordan vi lever længere og bedre, havde svært ved at få sin første forlagskontrakt. Han mener, at vejen er banet for andre forfattere, især hvis de husker at have nok stof og skriver fængende og med humor.

KULTUR-TEMPERATUR: Hoveduddannelseslæge Wendy Sophie Schou skal fremover stå i spidsen for Yngre Lægers godt 16.000 medlemmer. Foran en kulturel buffet er hun et madøre, der er glad for både klassisk klaver og danske upcoming artister som den elektroniske musiker Dillistone.

DOKUMENTAR: Den prisbelønnede svenske pianist og komponist Stefan Nilsson afsluttede sidste år sit liv kun tre måneder efter, at han havde modtaget den frygtede diagnose, ALS. Den nye dokumentar ´Min død er min´, udsendt af svenske SVT følger musikerens sidste tid og ønsker om selv at bestemme over sin død, taler lige ind i hjertekulen – og ind i den danske debat om retten til assisteret selvmord og aktiv dødshjælp.

KULTUR-TEMPERATUR: Læge og ph.d. Cæcilie B. Johansen har 37.000 følgere på sin Instagram-profil, hvor hun formidler om hudpleje og skønhed. Som mor til tre børn har hun lige været på Moesgaard Museum uden for Aarhus, hvor det blev hendes børns tur til at iføre sig kittel.

TV: På et nyt privathospital ovenpå et indkøbscenter kan man købe sig til kæmpe trutmund, ny spids hage, knivskarpe kind- og kæbeben, svulmende numser og store bryster.  Skræmmende public service-serie viser, hvordan unge strømmer til for at kunne leve op til forskønnende filtre, sociale influenceres sidste look og samfundets nye normer om, at smilerynker er grimt, mens Plastic Fantastic er smukt.

FILM: Den nye danske film Fuld af kærlighed viser, hvor ødelæggende det er for børn at vokse op i et misbrugshjem, og hvor afgørende det er at bearbejde traumet. For selvom misbruget stopper, så fortsætter de destruktive, tillærte mønstre for resten af familien. Men de ved det sjældent selv.

BØGER: Lægerne Andreas Pihl og Michael Hejmadi påviser i endnu en ferm og underholdende bog om Doktor Hansen, hvorfor almen praksis har akut behov for indførelse af nye teknologiske løsninger. 

STREAMING: TV-serien Baby Reindeer er en komediedrama-thriller ulig noget, du før har set. Det er TV, når det på samme tid er bedst og værst, og det rammer tidsånden lige i røven.

  Chefredaktører

  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør

  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Jobannoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement, kontakt:
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
  Christina Alfthan - patientrettigheder

  Tilknyttede journalister

  Natacha Houlind Petersen - allround
  Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
  Berit Andersen – psykiatri
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur
  Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
  Gorm Palmgren - onkologi
  Hani Abu-Khalil - allround
  Anne Westh - allround
  Stephanie Hollender - allround
  Thomas Telving - allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Annoncekonsulent
  Helle Hviid
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Projektledere
  Susanne Greisgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Lisbet Møller Helweg
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether