Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

PRAC anbefaler begrænsning på gadolinium-scanninger

EMA er formentlig på vej til at stramme reglerne for brug af gadolinium, efter at forskning har vist, at stoffet ophobes i hjernen på patienterne.

Tre højrisiko-gadoliniumprodukter står til at blive trukket tilbage fra det europæiske marked, og der vil samtidig blive sat nye begrænsninger på en række andre gadoliniumholdige produkter, efter at det europæiske lægemiddelagentur EMA’s udvalg for risikovurdering (PRAC) har konkluderet, at gadolinium ophobes i hjernen hos patienterne. Man ved ikke, om det ophobede gadolinium har en skadelig virkning, men alene konstateringen af, at stoffet ophobes, har fået PRAC til at anbefale begrænse brugen af gadolinium til det absolut nødvendige.

PRAC anbefaler, at Omniscan (gadodiamid), Magnevist (gadopentetinsyre) og Optimark (gadoversetamid) trækkes af markedet, og derudover, at kontrastprodukterne Multihance (gadobensyre) og Primovist (gadoexeticsyre) kun anvendes i tilfælde, hvor det er strengt nødvendigt for at stille en diagnose.

De nye restriktioner fra EMA får ifølge professor Finn Sellebjerg ikke betydning på Dansk Multipel Sclerose Center ved Rigshospitalet, hvor gadolinium i forvejen kun anvendes i meget begrænset omfang.

”Radiologerne på Rigshospitalet gjorde os allerede for et år siden opmærksomme på den stigende bekymring om ophobning af gadolinium i lillehjernen, så vi blev enige om at være mere restriktive og kun anvende stoffet, når det giver nødvendig ekstra information, og det er præcis det, EMA nu anbefaler,” siger professor Finn Sellebjerg.

Samme melding giver ledende overlæge ved Hjerne og Nervesygdomme på Sygehus Lillebælt Henrik Boye Jensen.

”Restriktionerne får ingen praktisk betydning for os. Vi bruger gadolinium, hvis indikationen er der, og ellers ikke. Jeg kan ikke forstille mig, at man bruger det rutinemæssigt nogen steder,” siger Henrik Boye Jensen.

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift