Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Danske MS-patienter stabiliseres på Ocrevus

De fleste danske MS-patienter i behandling med Ocrevus (ocrelizumab) oplever en stabilisering af deres sygdom uden andre bivirkninger, end dem der er kendt fra godkendelsesstudierne.

Den positive effekt, som Ocrevus viste i ORATORIO og OPERA-studierne, ser ud til også at gøre sig gældende i klinisk brug på en mindre selekteret population af patienter. Behandlingen giver klinisk forbedring af flere parametre hos flertallet af patienter med attakvis og sekundær progressiv MS (henholdsvis RRMS og SPMS) i mindst ét år efter påbegyndt behandling, viser et studie fra Det Danske Scleroseregister, som blev præsenteret ved ECTRIMS 2021 af seniorforsker og statistiker Luigi Pontieri.

Studiet, der også er blevet offentliggjort i tidsskriftet European Journal of Neurology, omfatter 1.104 patienter med enten RRMS (86 procent), SPMS (ni procent) eller PPMS (seks procent), som havde påbegyndt behandling med Ocrevus ved en af de danske scleroseklinikker i perioden fra januar 2018 til november 2020. Patienterne bliver i studiet fulgt i gennemsnitligt 1,3 år.

Effekten af Ocrevus er vurderet ved risikoen for henholdsvis en forværring eller forbedring af EDSS på henholdsvis 1,5 og 1 point over en periode på 24 uger, og blandt patienter med RRMS og SPMS oplevede henholdsvis 7,8 procent og 10,4 procent en forværring i perioden, mens henholdsvis 17,8 procent og 17,4 procent oplevede en forbedring. Hos patienter med PPMS ses den markante effekt imidlertid ikke. Her oplevede 20,5 procent en forværring, mens 10,3 procent oplevede en forbedring.

Markant forbedring

Den justerede årlige attak-rate (ARR) faldt markant hos patienter med RRMS og SPMS. Et år før påbegyndt behandling med Ocrevus havde de to patientgrupper en gennemsnitlig attak-rate på henholdsvis 0,63 og 0,36. Ved studiets afslutning var ARR faldet til henholdsvis 0,09 og 0,08. Langt størstedelen af denne forbedring indtraf allerede et halvt år efter behandlingens start. Resultater for ARR blev ikke opgjort særskilt for patienter med PPMS.

Behandling med Ocrevus havde også en markant forbedring på andelen af patienter med MR-aktivitet. Blandt patienterne blev 836 scannet mindst én gang, og scanningsresultaterne er her opgjort for den samlede gruppe MS-patienter. Omkring et år før behandlingens start viste 36,1 procent af patienterne radiologisk sygdomsaktivitet. Ved den første MRI-scanning efter påbegyndt behandling (gennemsnitligt fire måneder) var andelen faldet til 19,1 procent, og ved en følgende scanning gennemsnitligt et år efter behandlingsstart var andelen helt nede på 5,5 procent.

 

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget