Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Medicinrådet afviser Soliris som standardbehandling til NMOSD

Medicinrådet anbefaler ikke Soliris (eculizumab) som standardbehandling til NMOSD, tværtimod råder de regionerne til ikke at benytte behandlingen til patientgruppen. 

Den negative anbefaling blev vedtaget på Medicinrådets møde i juni, og begrundelsen er, at datagrundlaget er for usikkert, og at det ikke er dokumenteret, at behandlingen forsinker udviklingen af sygdommen. Det bekymrer også rådet, at Soliris (eculizumab) 

giver patienterne en øget risiko for infektioner, og endelig vurderes det, at prisen i lyset af usikkerhede om effekten er urimeligt høj. 

Det dårlige datagrundlag betød, at Medicinrådet ikke var i stand til at kategorisere lægemidlets kliniske merværdi. Blandt andet fandt rådet, at Soliris kan have effekt på attakker, men at det ikke er dokumenteret, at effekten påvirker patienternes sygdomsprogression. 

Så selv om Medicinrådet formoder, at eculizumab kan være et bedre alternativ for patienterne end ingen behandling, er de forelagte data for svage til en egentlig vurdering. Nye studier vil med høj sandsynlighed kunne ændre konklusionen, skriver Medicirådet dog i sin vurdering af lægemidlet.

Beslutningen er truffet på baggrund af hemmeligholdte prisforhandlinger, men på baggrund af listepriserne vurderede Medicinrådet tidligere i processen, at omkostningerne ved behandling af én patient med Soliris vil være omkring 28,4 mio. kr. mere end ved ingen behandling, og rådet har også vurderet, at regionerne vil skulle bruge 43,1 mio. kr. mere i det femte år efter en eventuel anbefaling. 

 

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget