Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 


Danske erfaringer: Tysabri er en udbredt, effektiv og sikker behandling

ECTRIMS: Tysabri (natalizumab) har været en hyppigt anvendt behandling til danske patienter med høj sygdomsaktivitet, siden den blev godkendt i 2006, og de patienter, der ikke har JC-virus, har det godt og er typisk lang tid i behandlingen.

Det er den korte konklusion på en gennemgang af data fra samtlige danske patienter, der har fået Tysabri, som afdelingslæge ved Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet, Jeppe Romme Christensen har foretaget. Resultaterne er netop blevet præsenteret (Abstrakt P608) på ECTRIMS i Stockholm.

En forholdsvis stor andel – 51 procent - af de 2.221 patienter, der har fået Tysabri siden 2006, er skiftet til en anden behandling. Af disse skiftede 40 procent behandling på grund af JC-virus hos patienter eller fordi patienterne dannede anti-natalizumabantistoffer.

Kun fem procent har skiftet fra Tysabri til en anden behandling på grund af bivirkninger, og en tilsvarende andel  har skiftet behandling på grund af manglende effekt.

”Det er ganske få, hvis man sammenlignr med data fra andre behandlinger, og hvis man gerne vil have nogle effektivitetsmål, så ser det ud til, at Tysabri virker rigtig godt,” siger Jeppe Romme Christensen.

Han understreger at der er tale om en grovskitse af brugen af Tysabri i Danmark, for måden man bruger behandlingen på, har ændret sig markant gennem de 13 år, den har været i brug herhjemme.

”Da vi begyndte at bruge Tysabri, var det den eneste højeffektive behandling, vi havde, og derfor var det den alle patienter med sygdomsaktivitet fik. Vi vidste vi godt, at man kunne få PML, og at det skyldtes JC virus, og kort tid efter, at behandlingen kom på markedet,kunne man også screene for JC-virus, men man var stadig i gang med at finde ud af, hvor stor risikoen var. Derfor har måden man bruger behandlingen på ændret sig over tid, og derfor kan det også være ret svært at sige noget generelt ud fra en oversigt over hele perioden,” siger Jeppe Romme Christensen.

Det man kan sige er, at Tysabri er en udbredt behandling i Danmark, og at den er taget i brug i overensstemmelse med indikationerne fra EMA, eftersom størstedelen af patienterne – 88 procent – har været i en anden behandling før de har fået Tysabri, og 12 procent har fået det som første behandling. En forholdsvis ny opgørelse fra Det Danske Scleroseregister viser, at omkring 7.000-8.000 danske patienter er MS-behandling lige nu, så når 2.221 patienter, har fået Tysabri er det en væsentlig andel af patienterne, der har været eksponeret for den behandling.

”Og det stemmer meget godt med vores erfaringer med at der blev taget godt imod behandlingen, og at det er et præparat, som folk er glade for at bruge,” siger Jeppe Romme Christensen.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget