Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Mavenclad med i ny behandlingsvejledning

MS Tidsskrift har i en tidligere version ved en fejl sammenlignet den nye behandlingsvejledning med den aktuelle lægemiddelrekommandation for behandling af attakvis multipel sclerose og er derved fejlagtigt nået frem til, at der er sket ændringer i rangeringen af førstelinjebehandlingerne. Det er ikke tilfældet, og vi beklager fejlen.

Medicinrådets behandlingsvejledning for attakvis multipel sclerose er udkommet, og dermed er de to nyeste lægemidler Ocrevus (ocrelizumab) og Mavenclad (cladribin) blevet rangeret i forhold til de øvrige lægemidler. Begge er placeret som andenlinjebehandlinger, Ocrevus som andetvalg sammen med Gilenya (fingolimod) til patienter som er JCV-negative og førstevalg – ligeledes sammen med Gilenya til JCV-positive patienter, mens Mavenclad er tredjevalg sammen med Lemtrada (Alemtuzumab) til patienter, som er JCV-negative, og andetvalg til JCV-positive patienter. 

I rangeringen af præparater til JCV-positive patienter, har Medicinrådet valgt ikke at placere noget lægemiddel i den øverste kategori ’anvend’, og derfor er første- og andetvalg til disse patienter kategoriseret som henholdsvis ’overvej’ (denne behandling, red.) og ’anvend ikke rutinemæssigt’, og altså er anbefalingen, at hverken JCV-negative eller -positive patienter skal have behandlingen rutinemæssigt.

Den noget yderlige placering af Mavenclad, som blev godkendt til standardbehandling af attakvis MS for halvandet år siden, hænger sammen med, at fagudvalget efter sin litteraturgennemgang stadig finder, at der er usikkerheder og bekymringer omkring behandlingen, som endnu ikke er afklaret, herunder risikoen for PML og malignitet. Derudover fremgår det også af baggrundsnotatet, at fagudvalget udtrykker bekymring for, om patienter med sygdomsgennembrud efter behandling med cladribin kan tilbydes en anden højeffektiv behandling.

Blandt førstelinjebehandlingerne er der ikke sket ændringer i forhold til den forrige vejledning.

Medicinrådet har i forbindelse med denne behandlingsvejledning lagt et stort arbejde i at tage patientværdier og -præferencer med i betragtning. Blandt andet har fagudvalget vurderet en række empiriske undersøgelser af patienters værdier ved og præferencer for medicinsk behandling af multipel sklerose. Litteraturgennemgangen har blandt andet vist, at mange patienter foretrækker at skulle tage en pille frem for infusionsbehandling, og at behandlingen sker sjældent frem for ofte. Alt i alt har fagudvalget imidlertid ikke vurderet, at patienternes præferencer giver anledning til at ændre på lægemidlernes indbyrdes placering i forhold til hinanden.

Anbefal denne artikel

Aalborg vil teste telemedicin på scleroseklinikken

Scleroselæger fra andre steder i landet skal i et nyt pilotprojekt være med til at lette presset på scleroseklinikken ved Aalborg Universitetshospital. Region Nordjylland arbejder i disse måneder på at få en forsøgsordning op at køre, hvor visse patienter kan blive konsulteret per telemedicin. 

Læs mere ...