Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | |
 

Studie: Ocrevus bedre end eller lige så god som andre behandlinger

Ocrevus (ocrelizumab) er bedre eller lige så god til behandling af attakvis MS, som de sammenlignelige behandlinger, der foreløbig er på markedet.

Det konkluderer et hold forskere fra England og Schweiz efter en systematisk litteraturgennemgang, som er publiceret i Multiple Sclerosis and Related Disorders.

I mangel af kontrollerede randomiserede studier, der sammenligner de sygdomsmodificerende behandlinger har forskerne foretaget netværks metaanalyser (NMA) på en række studier fundet ved systematisk søgning i MEDLINE, Embase, Cochrane biblioteket og relevante kongress-hjemmesider.

Forskerne foretog en netværksmetaanalyse for fire effektmål og tre sikkerhedsmål på kvalificerede randomiserede studier, som evaluerer godkendte sygdomsmodificerende MS-behandlinger, hvor mere end 75 procent af deltagerne har attakvis MS, og de genererede et behandlingshierarki for hvert mål ved hjælp af The Cummulative Ranking Curve (SUCRA).

Ocrevus viste sig blandt andet at have bedre effekt i forhold til 12 ugers bekræftet disability progresssion, end 10 af de i alt 17 behandlinger, som er med i analysen, og bedre end 12 af de 17 behandlinger hvad angår årlig attak-rate.

I forhold til alvorlige bivirkninger og afbrudt behandling på grund af bivirkninger, var Ocrevus sammenlignelig med de øvrige behandlinger inklusiv placebo, og forskerne konkluderer på den baggrund, at Ocrevus er en værdifuld behandling til patienter med attakvis MS.

Anbefal denne artikel

Regeringen vil uddanne flere MS-specialister

Regeringen og Dansk Folkeparti vil øge antallet af hoveduddannelsesforløb i neurologi fra 2021 og allerede i år afsætte 1,5 mio. kroner til at opkvalificere flere sygeplejersker med neurologiske kompetencer til i højere grad at understøtte behandling og opfølgning af mennesker med multipel sclerose.

Læs mere ...

Nyt nationalt forum skal sikre ensartet MS-behandling

En arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen skal i løbet af de næste to år udarbejde nye anbefalinger, som skal danne grundlag for at løse nogle af de problemer, der hidtil har været med manglende sammenhæng og ensartethed på tværs af faggrupper, regioner og kommuner i indsatsen for mennesker med MS.

Læs mere ...