Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Studie: Ocrevus bedre end eller lige så god som andre behandlinger

Ocrevus (ocrelizumab) er bedre eller lige så god til behandling af attakvis MS, som de sammenlignelige behandlinger, der foreløbig er på markedet.

Det konkluderer et hold forskere fra England og Schweiz efter en systematisk litteraturgennemgang, som er publiceret i Multiple Sclerosis and Related Disorders.

I mangel af kontrollerede randomiserede studier, der sammenligner de sygdomsmodificerende behandlinger har forskerne foretaget netværks metaanalyser (NMA) på en række studier fundet ved systematisk søgning i MEDLINE, Embase, Cochrane biblioteket og relevante kongress-hjemmesider.

Forskerne foretog en netværksmetaanalyse for fire effektmål og tre sikkerhedsmål på kvalificerede randomiserede studier, som evaluerer godkendte sygdomsmodificerende MS-behandlinger, hvor mere end 75 procent af deltagerne har attakvis MS, og de genererede et behandlingshierarki for hvert mål ved hjælp af The Cummulative Ranking Curve (SUCRA).

Ocrevus viste sig blandt andet at have bedre effekt i forhold til 12 ugers bekræftet disability progresssion, end 10 af de i alt 17 behandlinger, som er med i analysen, og bedre end 12 af de 17 behandlinger hvad angår årlig attak-rate.

I forhold til alvorlige bivirkninger og afbrudt behandling på grund af bivirkninger, var Ocrevus sammenlignelig med de øvrige behandlinger inklusiv placebo, og forskerne konkluderer på den baggrund, at Ocrevus er en værdifuld behandling til patienter med attakvis MS.

Anbefal denne artikel

Aalborg vil teste telemedicin på scleroseklinikken

Scleroselæger fra andre steder i landet skal i et nyt pilotprojekt være med til at lette presset på scleroseklinikken ved Aalborg Universitetshospital. Region Nordjylland arbejder i disse måneder på at få en forsøgsordning op at køre, hvor visse patienter kan blive konsulteret per telemedicin. 

Læs mere ...