Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | |
 

Zinbryta gav hjernebetændelse og DRESS

Da MS-behandlingen Zinbryta (daclizumab) blev taget af markedet for knap et år siden, var det med god grund. Det skete efter i alt syv tilfælde af alvorlig inflammatorisk hjerneskade hos patienter i Tyskland og Spanien.

Nu har tyske forskere gennemgået sagerne og fundet, at behandlingen kan give både hjernebetændelse og alvorlig allergisk reaktion med systemiske symptomer (DRESS).

Ud over hjernebetændelse fik fem af de syv patienter feber, fem fik udbredt eksem, og fire fik symptomer i tarmsystemet. Blodprøver viste desuden forhøjet eosinofil-tal hos fem af patienterne, og i alt seks af patienterne opfyldte kriterierne for DRESS.

MR-billeder viste multiple gadoliniumlæsioner, og vævsanalyser viste udtalt inflammatorisk infiltration af lymfocytter, plasmaceller og eosinofiler.

Patienterne viste desuden manglende terapeutisk respons og høj disability (EDSS 8) ved follow up.

To af patienterne døde.

Fundet af de alvorlige bivirkninger understreger vigtigheden af, at fortsætte med at undersøge lægemidler, også efter de er kommet på markedet, konkluderer forskerne, som har fået undersøgelsen publiceret i Multiple Sclerosis Journal.

Anbefal denne artikel

Regeringen vil uddanne flere MS-specialister

Regeringen og Dansk Folkeparti vil øge antallet af hoveduddannelsesforløb i neurologi fra 2021 og allerede i år afsætte 1,5 mio. kroner til at opkvalificere flere sygeplejersker med neurologiske kompetencer til i højere grad at understøtte behandling og opfølgning af mennesker med multipel sclerose.

Læs mere ...

Nyt nationalt forum skal sikre ensartet MS-behandling

En arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen skal i løbet af de næste to år udarbejde nye anbefalinger, som skal danne grundlag for at løse nogle af de problemer, der hidtil har været med manglende sammenhæng og ensartethed på tværs af faggrupper, regioner og kommuner i indsatsen for mennesker med MS.

Læs mere ...