Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Zinbryta gav hjernebetændelse og DRESS

Da MS-behandlingen Zinbryta (daclizumab) blev taget af markedet for knap et år siden, var det med god grund. Det skete efter i alt syv tilfælde af alvorlig inflammatorisk hjerneskade hos patienter i Tyskland og Spanien.

Nu har tyske forskere gennemgået sagerne og fundet, at behandlingen kan give både hjernebetændelse og alvorlig allergisk reaktion med systemiske symptomer (DRESS).

Ud over hjernebetændelse fik fem af de syv patienter feber, fem fik udbredt eksem, og fire fik symptomer i tarmsystemet. Blodprøver viste desuden forhøjet eosinofil-tal hos fem af patienterne, og i alt seks af patienterne opfyldte kriterierne for DRESS.

MR-billeder viste multiple gadoliniumlæsioner, og vævsanalyser viste udtalt inflammatorisk infiltration af lymfocytter, plasmaceller og eosinofiler.

Patienterne viste desuden manglende terapeutisk respons og høj disability (EDSS 8) ved follow up.

To af patienterne døde.

Fundet af de alvorlige bivirkninger understreger vigtigheden af, at fortsætte med at undersøge lægemidler, også efter de er kommet på markedet, konkluderer forskerne, som har fået undersøgelsen publiceret i Multiple Sclerosis Journal.

Anbefal denne artikel

Studie: Gadoliniumscanninger kan undværes

EAN: Kun en minimal fraktion af de gadoliniumopladende læsioner har ikke også en modpart, der kan ses på en T2-scanning, og derfor kan gadoliniumscanningerne udelades uden at man mister relevant information i monitoreringen af MS-patienter.

Læs mere ...