Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Sellebjerg: Der findes ikke dokumentation for rituximab mod PPMS

Det passer ikke, at der foreligger god svensk dokumentation for effekten af rituximab til behandling af primær progressiv MS.

Sådan siger professor ved Dansk Multipel Sclerose Center Finn Sellebjerg, efter at de to patientrepræsentanter i Medicinrådet, Leif Vestergaard Pedersen og Morten Freil, i en skriftlig bemærkning til Danske Regioner kalder det betænkeligt, at danske scleroselæger ikke udskriver rituximab til PPMS-patienter, lige som man helt rutinemæssigt gør i Sverige.

”Der foreligger mig bekendt ikke nogle svenske studier, der påviser effekt af rituximab ved PPMS. Det ved jeg ikke, hvor de har fra. Det amerikanske studie fra 2009, som de henviser til, var negativt og viste ikke sikker effekt på MS. Det er rigtigt, at man så en vis effekt hos den samme subgruppe, som også har vist en effekt i Ocrevus-studierne, men man ville aldrig kunne få en behandling godkendt på den baggrund,” siger Finn Sellebjerg.

Ifølge ham var der netop stor skuffelse over, at det amerikanske studie fra 2009 ikke viste sikker effekt som MS-behandling, og at det kun var PPMS subgruppen med yngre patienter med sygdomsaktivitet, der viste en beskeden effekt, og hvis rituximab skal godkendes til behandling af PPMS i Danmark, skal der først foretage et større, regelret studie af behandlingen til denne målgruppe.

Leif Vestergaard Pedersen og Morten Freil opfordrer i deres bemærkning Danske Regioner til at undersøge om en anden virksomhed vil gå i samarbejde om at søge behandlingen godkendt i Danmark, når producenten Roche nu ikke har gjort det, men det lader sig ifølge Sellebjerg heller ikke gøre.

”Jeg er ikke jurist, men jeg mener kun, at det er Roche, som har patentet, der kan søge godkendelse. Et firma kan ikke søge om registrering på baggrund af et andet firmas markedsføringstilladelse. Det ville være fint, hvis man kunne, men det kan man ikke, og derudover er en del af forklaringen på, at Roche ikke har søgt om godkendelse jo også, at der rent faktisk ikke er dokumentation,” siger Finn Sellebjerg.

Anbefal denne artikel

Mavenclad med i ny behandlingsvejledning

MS Tidsskrift har i en tidligere version ved en fejl sammenlignet den nye behandlingsvejledning med den aktuelle lægemiddelrekommandation for behandling af attakvis multipel sclerose og er derved fejlagtigt nået frem til, at der er sket ændringer i rangeringen af førstelinjebehandlingerne. Det er ikke tilfældet, og vi beklager fejlen.

Læs mere ...