Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Ingen risiko for fødselsdefekter ved teriflunomid

EAN: Risikoen for fødselsdefekter er ikke målbare hos MS-patienter, der har fået teriflunomid op til eller under første del af graviditeten.

Det viser en ny undersøgelse af risikoen for teratogenicitet i forlængelse af brugen af teriflunomid, der bruges til behandling af tilbagefaldende former for MS. Undersøgelsen er netop blevet præsenteret på den europæiske neurologi-kongres, EAN 2018 i Lissabon.

Teriflunomid er baseret på gigtmidlet leflunomid, hvor der siden godkendelsen i 1998 ikke har været rapporteret nogen teratogenicitet.

Alligevel skal teriflunomid udfases først, hvis kvinder ønsker at blive gravide, da studier med rotter og kaniner har vist en risiko for embryo-føtal toksicitet. Men da ikke alle graviditeter er planlagte, er det alligevel muligt, at kvinder får teriflunomid helt op til og efter at være blevet gravide.

Den nye undersøgelse har fundet 62 tilfælde af gravide MS-patienter, der fik teriflunomid længere end den normale udfasning.

Af de 62 graviditeter blev 22 børn født, mens 30 kvinder valgte abort. Otte kvinder fik spontan abort, mens to kvinder havde en graviditet uden for livmoderen.

Af de 22 levendefødte var tre (14%) for tidligt fødte (<37 uger).

Ved de planlagte aborter, blev der ikke fundet misdannelser/abnormiteter.

Den gennemsnitlige behandling med teriflunomid før graviditeten var 19,6 (19,1) måneder.

I 82 procent af tilfældene med levendefødsler blev udfasningen af teriflunomid accelereret. Ved alle graviditeter blev den sidste dosis teriflunomid givet før befrugtning eller i første trimester (<14 uger). Et enkelt tilfælde af ureteropyeloektasi blev rapporteret hos et for tidligt født barn.

Resultaterne får forskerne til at konkludere, at teriflunomid ikke viser tegn på teratogenicitet.

Sammen med data fra International Teriflunomide Pregnancy Exposure Register er undersøgelsens resultater værdifuld viden for læger og kvindelige patienter i den fødedygtige alder, konkluderer de.

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift