Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny europæisk guideline skal strømline den medicinske MS-behandling

Den sygdomsmodificerende behandling af multipel sclerose skal sættes tidligt i gang, og virker den ikke, så skift. Det er et par af budskaberne i en ny MS-vejledning fra ECTRIMS og EAN.

Tilbyd interferonbehandling eller Copaxone (glatimer acetat) til CIS-patienter, start tidligt med sygdomsmodificerende behandling af RRMS, og overvej visse sygdomsmodificerende behandlinger til patienter med SPMS.

Det er tre af 21 nye anbefalinger til medicinsk behandling af multipel sclerose (MS), som skal medvirke til, at sclerosepatienter i hele Europa bliver behandlet efter samme evidensbaserede retningslinjer. Anbefalingerne er netop udkommet i den nye ECTRIMS-vejledning: ECTRIMS/EAN Guideline in the pharmacological treatment of people with multiple sclerosissom er den nye fælles reference for sclerosebehandling i de europæiske lande.

Anbefalingerne er udarbejdet af 21 af Europas førende MS-eksperter, som har gennemgået den bedste evidens på området for at besvare 10 spørgsmål, der dækker de vigtige aspekter ved behandlingen: Tidlig behandling af patienter med CIS, behandling af patienter med konstateret MS, monitorering af behandlingen, behandlingsstrategier, når der ikke er effekt af behandlingen og afbrydelse af behandlingen ved graviditet.

Tre spørgsmål afdækker fordelene ved sygdomsmodificerende behandling sammenlignet med ingen behandling, og de resterende syv spørgsmål handler om en række overvejelser i forbindelse med den sygdomsmodificerende behandling.

For eksempel spørgsmålet om, hvad man stiller op, hvis der ikke er effekt af en højeffektiv behandling, hvor  anbefalingen er, at overveje at prøve en anden højeffektiv behandling under hensyn til graden af sygdomsaktivitet, eftervirkning af den foregående behandling og muligheden for ny sygdomsaktivitet.

Den nye guideline er udviklet i overensstemmelse med arbejdsgruppen for Grading of Recommendations Assessment Development and Evaluation (GRADE) og EAN’s 2015-anbefalinger til udarbejdelse af guidelines, og ved alle anbefalinger er det angivet, om de gives på baggrund af stærk eller svag evidens eller på baggrund af en konsensusbeslutning i arbejdsgruppen.  

Baggrunden for vejledningen er den udvikling, som sclerosebehandlingen i en årrække har været i med stadig flere og mere effektive sygdomsmodificerende behandlinger til rådighed. Alene det seneste år er to nye højeffektive MS-behandlinger blevet godkendt i Europa, og ECTRIMS har fundet behov for at udarbejde et fælles værktøj til støtte for de klinikere, der skal tage beslutninger om behandlingen.

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift