Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Tysabri under graviditet kræver omhyggelig overvågning

Risikoen for spontan abort og fosterskader er højere blandet gravide, som får Tysabri i de tidlige stadier af graviditeten, end blandt andre gravide med MS.

Gravide MS-patienter, der udsættes for Tysabri (natalizumab) i løbet af graviditetens første tolv uger, risikerer i højere grad spontan abort og fosterskader, end patienter som ikke er i behandling, eller som får interferon-behandling.

Det viser en italiensk undersøgelse i tidsskriftet Neurology, hvor forskere har indsamlet data om alle graviditeter blandt patienter, som fik Tysabri, fra en række sclerose centre i Italien i årene 2009-2015. Forskerne målte på antallet af spontane aborter og fosterdefekter og sammenlignede med gradvide patienter i interferonbehandling og patienter, der ikke var i behandling.

I alt fandt forskerne 92 graviditeter hos 83 kvinder, og multivariable analyser viste, ar de kvinder, der var sammenhæng mellem spontan abort og Tysabri (OR 3.9, 95 procent confidence interval (CI) 1.9-8.5, p<0.001). Andelen af spontane aborter var dog inden for niveauet i baggrundsbefolkningen, og det samme var andelen af fødselsdefekter. Derudover var både Tysabri og interferonbehandling forbundet med lavere vægt hos spædbørnene (p<0.001).

Forskerne konkluderer dog også, at man på grund af den høje risiko for ny sygdomsaktivitet, når behandlingen med Tysabri indstilles, kan fortsætte behandling med Tysabri under graviditeten under tæt monitorering. 

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift