Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | |
 

Stamcellebehandling testes op mod de bedste sygdomsmodificerende behandlinger

Finn Sellebjerg

Nyt nordisk forskningsprojekt skal teste effekt og sikkerhed ved blodstamcellebehandling (HSCT) i forhold til de mest effektive medicinske MS behandlinger.

Hvordan effektiv og sikker er blodstamcellebehandling (HSCT) sammenlignet med de bedste sygdomsmodificerende behandlinger på markedet? Det vil et hold af nordiske og hollandske forskere undersøge i et norsk ledet og finansieret forskningsprojekt, der inden for det næste halve år indleder det første sammenlignende studie af stamcellebehandling over for de mest effektive medicinske behandlinger.

”Der er kommet ny viden om sikkerheden ved stamcellebehandlingen, og der er stadig meget, der tyder på, at det er en rigtig effektiv behandling, men den er ikke testet direkte over for andre sygdomsmodificerende behandlinger, og der regner vi nu med i slutningen af i år eller starten af næste år at starte behandlingsforsøg op i samarbejde med vores norske, svenske og hollandske kolleger,” fortæller professor ved Dansk Multipel Sclerose Center Finn Sellebjerg, som er med i den danske del af projektet.

Hovedfokus vil være på patienter med ekstraordinær sygdomsaktivitet, men også patienter med mere moderat sygdomsaktivitet vil få mulighed for at deltage i behandlingsforsøgene, hvor deltagerne ved lodtrækning enten vil få stamcellebehandlisng eller medicinsk behandling.

Antallet af HSCT-behandlinger i Danmark er mangedoblet i løbet af de seneste år i takt med, der er kommet mere dokumentation for sikkerheden ved behandlingen. De samlede antal behandlinger er stadig få - i dag behandles omkring ti patienter om året – men for få år siden behandlede man kun en til to om året, og med dansk deltagelse i det norske forskningsprojekt kommer antallet af behandlinger til at stige yderligere.

HSCT har vist om end meget god effekt på patienter med høj sygdomsaktivitet, og i løbet af nogle år vil forsøgene give svar på, om stamcellebehandling, som noget allerede tyder på, er bedre og lige så sikker som de medicinske behandlinger.

Anbefal denne artikel

Regeringen vil uddanne flere MS-specialister

Regeringen og Dansk Folkeparti vil øge antallet af hoveduddannelsesforløb i neurologi fra 2021 og allerede i år afsætte 1,5 mio. kroner til at opkvalificere flere sygeplejersker med neurologiske kompetencer til i højere grad at understøtte behandling og opfølgning af mennesker med multipel sclerose.

Læs mere ...

Nyt nationalt forum skal sikre ensartet MS-behandling

En arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen skal i løbet af de næste to år udarbejde nye anbefalinger, som skal danne grundlag for at løse nogle af de problemer, der hidtil har været med manglende sammenhæng og ensartethed på tværs af faggrupper, regioner og kommuner i indsatsen for mennesker med MS.

Læs mere ...