Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kortere udvaskningsperiode reducerer tilbagefald

Et hurtigt skifte fra natalizumab til fingolimod er mere sikkert end et mere langvarigt, mener hollandske forskere.

JC-viruspositive sclerosepatienter, der skifter behandling fra natalizumab til fingolimod for at  undgå risikoen for progressiv multifokal leukoencepphalopati (PML), har markant bedre chance for at undgå ny sygdomsaktivitet som følge af medicinskiftet, hvis udvaskningsperioden gøres kort.

Forskere fra VUmc MS Center Amsterdam, har sammenlignet tre grupper med i alt 52 patienter med RRMS, som alle skiftede behandling, men i tre forskellige tempi: under seks uger, seks til otte uger og mere end otte uger. Patienterne fik undervejs målt koncentrationen af natalizumab-serum og lymfocyttal. Forsøget viste, at patienter med en udvaskningsperiode på mere end otte uger havde signifikant flere tilfælde af fornyet sygdomsaktivitet sammenlignet med patienter med en udvaskning på mindre end seks uger (OR 6.8). Forskerne fandt ikke sammenhæng mellem sygdomsaktivitet og koncentrationen natalizumabserum og lymfocyttal. Forsøget er publiceret i Multiple Sclerosis Journal, hvor de hollandske forskere tolker resultatet sådan, at en kort overgang fra natalizumab til fingolimod reducerer risikoen for fornyet sygdomsaktivitet.  

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift