Skip to main content


Professor: Udligning har udsultet Region Midtjylland

Når sclerosepatienter risikerer lang ventetid på udredning og behandling i Region Midtjylland, hænger det direkte sammen med omfordelingen af midler mellem regionerne, mener sundhedsøkonom ved SDU Jes Søgaard. 

Region Midtjylland har lavet en detaljeret opgørelse af alvorlige kapacitets- og ventetidsproblemer på regionens hospitaler, og opgørelsen er det tydeligste tegn, sundhedsøkonom Jes Søgaard har set på, at han og kollegerne Jakob Kjellberg og Kjeld Møller Pedersen har ret i deres påstand om, at Region Midtjylland gennem 17 år er blevet udsultet af de øvrige regioner.

Det fortæller han, efter at regionen torsdag offentliggjorde rapporten, der viser, at lange ventetider på en lang række afdelinger - herunder de neurologiske klinikker- har konsekvenser for patienternes liv og førlighed. 

“Rapporten er barsk læsning, og det er karakteristisk, at hospitaler og afdelinger er berørt over en bred kam i regionen. Det er værst på AUH og derefter Gødstrup, men alle steder er berørt. Selv patologien er ramt, og det giver også ventetid ud i de forskellige afdelinger, og er med til at gøre situationen livstruende for nogle patienter,” siger Jes Søgaard. 

Rapporten fra Region Midtjylland viser, at mangel på især læger, men også sygeplejersker betyder, at patienter venter op til 31 uger på almindelig neurolgisk udredning i regionsklinikkerne, mens ventetiden på demensudredning er oppe på 34 uger. Det fremgår af opgørelsen, at ventetiden går ud over patienternes førlighed, effekten af behandlingen og ved demens kan medføde varig funktionsnedsættelse. De neurologiske klinikker oplever desuden en stigning i patienter, der bliver henvist fra private klinikker til kontrolforløb på hospitalsklinikkerne med komplicerede tilfælde af MS eller Parkinsons sygdom.   

Markant forfordeling

Ifølge Jes Søggard skyldes kapacitetsproblemerne i Midtjylland hverken at afdelingerne, hospitalsledelserne eller regionsledelsen er dårligere til at disponere, end de andre regioner. I stedet har han gennem det seneste halvandet år talt for en revision af den måde regionerne omfordeler deres bloktilskud på. For ifølge ham sker fordelingen på baggrund af ni principper, der utilsigtet, men markant, snyder Region Midtjylland. 

Principperne skulle sikre, at regionerne kompenseres for socioøkonomiske forskelle, og i alt kanaliseres omkring 30 milliarder kroner på kryds og tværs af regionerne for at udligne disse forskelle, men på bundlinjen, når alle udvekslinger er gjort op, fremgår det af en opgørelse fra 2022, at Region Midtjylland sidste år mistede 1,2 milliarder kroner på udvekslingen. Region Nordjylland og Region Syddanmark mistede henholdsvis 130 millioner og 176 millioner kroner, mens Region Sjælland til gengæld kom ud af omfordelingen med et tilskud på 388 millioner kroner og Region Hovedstaden med et tilskud på 1,1 milliard kroner. 

Hovedstaden modtog altså et milliardbeløb svarende omtrent til det beløb, som Region Midtjylland afgav, og det store beløb kæder Jes Søgaard direkte sammen med de midtjyske hospitalers aktuelle problemer.

Har blødt 13-14 milliarder

“Siden regionerne blev til, har Region Midtjylland blødt 13-14 milliarder kroner på omfordelingen, og Region Hovedstaden har modtaget omkring 17 milliarder kroner, og det betyder altså noget, når man skal lægge budgetter. Jeg har talt med politikere i Region Hovedstaden, der var af den opfattelse, at de taber penge på omfordelingen, og det oplever de, fordi deres andel i de seneste år er faldet, men samlet set har Hovedstaden i 17 år været den store vinder, og Region Midtjylland har været den store taber,” siger Jes Søgaard. 

Han vurderer, at den skæve fordeling er utilsigtet og tilfældig, og at den sker, fordi der aldrig er blevet regnet på konsekvenserne af de ni principper. Eksempelvis koster et princip om, at regioner med høj forekomst af lejeboliger skal kompenseres, Region Midtjylland 91 millioner kroner, fordi der i regionen er relativt få lejeboliger. Hovedstaden modtog samme år 427 millioner kroner som kompensation for regionens høje forekomst af lejeboliger. I det hele taget falder det sådan ud, at alle principper på nær ét, har som konsekvens, at Region Midtjylland skal betale til fællesskabet.   

Det dyreste princip for Midtjylland er princippet om kompensation for tabte leveår. Dette punkt beregnes ud fra befolkningens middellevetid, så regioner med lav gennemsnitlig levetid medfører kompensation. I Region Midtjylland er middellevetiden høj, og derfor betalte regionen sidste år 645 millioner kroner til regioner med lavere middellevetid.

Antallet af gode leveår

Dette princip er ifølge Jes Søgaard et godt eksempel på, at fordelingen er vilkårlig, for selv om levealderen er høj, scorer Region Midtjylland mindre højt, når man måler på antallet af gode leveår. Hvis man i stedet havde valgt dette mål, skulle regionen formentlig kompenseres i stedet for at betale, vurderer han. 

“Jeg vil vove den påstand, at det er lidt tilfældigt, hvordan nøglen har fordelt pengene, og det er mit indtryk, at det er noget, man ikke vidste, da man konstruerede den, for der var ikke nogen, der havde regnet det ud. Jeg har ingen mistænkt for at have haft onde bagtanker med, det er rene vilkårligheder, og det har de seneste 17 år ramt Region Midtjylland,” siger Jes Søgaard.

Siden han blev opmærksom på problemet for omkring halvandet år siden, har han drøftet det med kollegerne Jakob Kjellberg, der er sundhedsøkonom ved VIVE, og professor emeritus ved SDU Kjeld Møller Pedersen. De skrev blandt andet et længere indlæg sammen i Altinget, hvor de gjorde rede for, hvorfor omfordelingen efter deres mening er usolidarisk. Dengang var afsættet skandalen med benamputationer i Region Sjælland, og denne gang forsøger Jes Søggard at rejse diskussionen på baggrund Region Midtjyllands statusrapport, der kommer på baggrund af den kræftskandale, der tidligere på året rystede regionen. . 

For regionens opgørelsen vidner ifølge Jes Søgaard om, at fordelingen af midler i sundhedsvæsenet utilsigtet har alvorlige konsekvenser for patienterne.

Oveni den årlige omfordeling vurderer Jes Søgaard desuden, at Region Midtjylland i de senere år også har været hårdt ramt af såkaldte effektiviseringbidrag, hvor regionen efter at have taget de nye hospitaler i Aarhus og Gødstrup i brug årligt har skullet betale 6-8 procent i afgift til Finansministeriet. 

“Det er mange millioner, så regionen er hårdt ramt, og jeg har aldrig set det så tydeligt afspejlet som i den rapport, jeg modtog tidligt torsdag morgen. Jeg mener ikke, fordelingsnøglen mellem regionerne har tjent sit formål, men det er meget svært at ændre på, for de regioner, der skal afgive noget, vil selvfølgelig finde det urimeligt,” siger Jes Søgaard. 


Sociokønomiske kriterier for omfordeling mellem regionerne

 • Antal børn af enlige
 • Antallet af enlige i aldersgruppen 65 år og derover
 • Antallet af personer i lejeboliger
 • Antallet af familier på overførselsindkomst
 • Beregnet antal tabte leveår i forhold til den region, der har den højeste middellevetid
 • Antallet af diagnosticerede psykiatriske patienter, der i en periode på 10 år har været i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen
 • Antallen af psykiatriske patienter med diagnosen skizofreni, der i en periode på 10 år har været i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen
 • Antallet af indbyggere på øer uden fast forbindelse
 • Befolkningstæthed 

 

 • Oprettet den .

Sundhedskultur

  Chefredaktører

  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør

  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Jobannoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, neurologi
  Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
  Christina Alfthan - patientrettigheder

  Tilknyttede journalister

  Natacha Houlind Petersen - allround
  Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
  Berit Andersen – psykiatri
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur
  Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
  Gorm Palmgren - onkologi
  Hani Abu-Khalil - allround
  Anne Westh - allround
  Stephanie Hollender - allround
  Thomas Telving - allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Annoncekonsulent
  Helle Hviid
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Projektledere
  Susanne Greisgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Lisbet Møller Helweg
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether