Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 


Pandemien har givet nye rehabiliteringstilbud

Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev kommer ud af endnu et år præget af covid-19 med tre nye tilbud til patienter med MS.

Aktiviteten ved Sclerosehospitalerne i Danmark har også i 2021 været nedsat på grund af coronanedlukninger og afstandskrav. Hospitalerne har leveret sygeplejerske-personale til coronaberedskabet, og det bidrag er direktør Merete Stubkjær Christensen er stolt af, men hun glæder sig også over, at de ansatte ved hospitalerne i Ry og Haslev har arbejdet på højtryk for at holde ventelisterne nede og trods alt at give så mange patienter som muligt adgang til rehabilitering.

Resultatet af den indsats er, at Sclerosehospitalerne i Danmark kommer ud af covid-19-pandemien med et mere differentieret tilbud til flere forskellige målgrupper af MS-patienter, end man havde før, den begyndte, fortæller Merete Stubkjær Christensen, der konkret kan nævne tre nye tilbud, der er planer om at føre videre, når covid-19-infektion er blevet noget almindeligt håndterbart. 

De nye tiltag, som er afprøvet i 2021 er dag-hospitalsbesøg til patienter, der ikke kan være væk fra hjemmet i en længere periode, hjemmebesøg til patienter, der er for svækkede af MS til at komme til et dagsbesøg og webforløb til nydiagnosticerede patienter, der har brug for information og en mulighed for at tale om sygdommen, men som ikke kan se sig selv, som indlagt på et rehabiliteringshospital, og særligt det første og det sidste tilbud har Merete Stubkjær Christensen forventninger til.  

“Vi håber, at de nye tilbud kan være med til at introducere patienterne for rehabilitering på et tidligere tidspunkt i deres forløb. Forskningen siger, at jo tidligere, man er i gang med den rehabiliterende tankegang og proces, jo bedre tilstand vil man være i fysisk og mentalt, den dag man får et attak eller et tilbagefald. Man vil stå bedre rustet både fysisk som mentalt til at komme sig, og man vil vide mere om, hvad man kan gøre, og hvad der findes af muligheder,” siger Merete Stubkjær Christensen.

Daghospital-tilbud

Hun beskriver hospitalsdagene som et daghospital-tilbud, hvor MS-patienter kan komme ind og møde et tværfagligt team sammen med få andre patienter. På sådan en dag får patienten mulighed for at få talt om de største udfordringer og mulige løsninger og opleve et fællesskab med andre sclerosepatienter. 

Sclerosehospitalerne har inden for de seneste måneder præsenteret tilbuddet for de fleste af landets MS-klinikker, for tilbuddet kan blandt andet være relevant at henvise til, hvis man sidder med en patient, hvor der er lidt for mange faktorer involveret til, at det kan udreddes ordentligt på et kortvarigt ambulant besøg. Sådanne patienter er der nu mulighed for at henvise til en hospitalsdag, hvor flere fagpersoner kan involveres i at lægge en plan for indsatsen. 

Tilbuddet har været afprøvet nogle gange, og det har tiltrukket en målgruppe, der ellers ikke har søgt sclerosehospitalerne.

“Det viste sig, at der kom patienter, som vi ellers ikke så, netop fordi vi havde et dagtilbud. Deres situation var, at de ikke kunne være væk fra hjemmet i lang tid, for eksempel mødre med småbørn, som gerne ville have hjælp til helt konkrete ting, og det var en læringsproces for os, som vi ikke fra start vidste ville dukke op,” fortæller Merete Stubkjær Christensen. 

På samme måde er webforløbene udviklet til at betjene en målgruppe, der har været svært at gøre interesseret i rehabilitering, nemlig de helt nydiagnosticerede patienter. 

Rørende reaktioner

Forløbet er bygget op omkring otte små film som Sclerosehospitalerne har fået produceret, og som deltagerne får tilsendt i løbet at to uger, så de har god tid til at se filmene og tale om dem med deres pårørende. Efter de to uger afholdes et web-seance med en relevant fagperson fra Sclerosehospitalerne og en lille gruppe nydiagnosticerede patienter.

Forløbet blev udviklet denne sommer, og foreløbig er der afholdt et enkelt forløb, og det var en succes, fortæller Merete Stubkjær Christensen 

“Det har været rørende, hvor meget patienterne har delt med hinanden, og hvor meget de har haft ud af at blive klædt rigtig godt på til deres egen sygdom og af muligheden for at drøfte deres oplevelser og tanker med andre ligemænd og en af vores professionelle,” siger hun. 

Også dette tilbud er blevet præsenteret for de fleste af landets scleroseklinikker, og der virker til at være interesse for det, fortæller Merete Stubkjær Christensen. 

“Vi hører fra klinikkerne, at de tror på, at sådan et webtilbud vil kunne brænde igennem, så det håber vi, og vi har stor tiltro til, at det vil have en betydning både på baggrund af forskningen og på baggrund af de mange patienter, der fortæller os, at de ville ønske, at de var begyndt med rehabilitering tidligere. Mange føler, at de skal være temmelig syge, før de skal på rehabiliteringsophold, men den mentale styrkelse, man kan opnå ved at begynde tidligt, har meget at sige i forhold til livskvalitet og livsglæde,” siger Merete Stubkjær Christensen.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget