Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Enspryng har god langtidsvirkning mod NMOSD

ECTRIMS: Det monoklonale antistof Enspryng (satralizumab) har en fordelagtig risikoprofil og holder 70 procent af patienterne fri for nye attakker i fire år.

Det viser et langtidsstudie, hvor patienter med neuromyelitis optica (NMOSD) er blevet behandlet med præparatet i op til syv år. Resultaterne stammer fra en open-label forlængelse af to dobbeltblindede fase III kliniske studier, SAkuraSky og SAkuraStar, og bliver fremlagt i en poster ved ECTRIMS 2021.

Sammenlagt 111 patienter med neuromyelitis optica deltog i det forlængede forsøg, og de var i gennemsnit under behandling med Enspryng i 4,2 år.

Undersøgelsen viser, at 72 procent af patienterne endnu ikke har haft nye attakker 3,7 år efter behandlingens start, og 90 procent har i samme periode ikke haft alvorlige attakker. Sidstnævnte er i studiet defineret som et attak, der medfører mindst to points forværring af patienten EDSS-score. Den årlige attakrate var i gennemsnit 0,6, og 90 procent af patienterne oplevede i den 3,7-årige periode desuden ikke en vedvarende forværring af EDSS.

Bivirkningsprofilen for Enspryng i det forlængede studie svarede til de oprindelige dobbeltblindede studier. De mest almindelige bivirkninger var hovedpine, ledsmerter, lavt leukocyttal, hyperlipidæmi samt gener ved injektionsstedet. Der blev ikke observeret nye sikkerhedssignaler.

Neuromyelitis optica skyldes autoantistoffer mod aquaporin-4, der regulerer vandtransporten i centralnervesystemets støtteceller. Sygdommen manifesterer sig typisk ved gentagne attakker med måneders eller års mellemrum, og under attakkerne forværres neuronernes tilstand. Sygdommen omfatter omkring 50 patienter i Danmark, og de rammes typisk i en alder af 35-45 år.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget