Lad os håbe Medicinrådet inddrager nyt studie i arbejdet med ny behandlingsvejledning

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Steroider og CD20-antistoffer kan øge risiko for alvorligt covid-forløb

ECTRIMS: Behandling med større doser steroider indtil en måned inden smitte med covid-19 ser ud til at øge risikoen for et alvorligt corona-forløb, ligesom også medicinering med CD20-antistoffer ser ud til at øge risikoen.

Data fra register-undersøgelser på tværs af lande skal sammenlignes med varsomhed, men i en krisetid som de seneste års covid-19-pandemi kan internationale data trods alt være kilde til information - også i forhold til covid-19-forløb hos MS-patienter, fortalte en af Europas førende biostatistikere Maria Pia Sormani fra universitetet i Genova ved en ’Hot-topic’ præsentation ved ECTRIMS 2021. Hun har med udgangspunkt i internationale registerdata set på faktorer, der kan forbindes med en mulig øget risiko for et alvorlig forløb eller død med Covid-19 hos MS-patienter.

”Alder i sig selv er en stærk prognostisk faktor for et alvorligt covid-19-forløb. Men det ser også ud til, at hvis MS-patienter har fået behandling med større doser steroider indtil en måned inden smitte, så er risikoen for et alvorligt forløb også øget markant.”

Maria Pia Sormani tilføjer desuden, at også medicinering med CD20-antistoffer har vist øget risiko for et alvorligt forløb:

”På baggrund af tilgængelige data fra flere studier, så ser det ud til at der på tværs af de nationale registre er klar konsensus om, at særligt CD-20-antistoffet rituximab har en øget risiko for at give et mere alvorligt Covid-19-forløb hos MS-patienter, ligesom det også ser ud til, at risikoen stiger i takt med varigheden af den periode, man har modtaget medicinering med præparatet.”

Maria Pia Sormani har i sin forskning sammenlignet data fra USA, Italien, Tyrkiet, Frankrig og Sverige - og hun fastslår og understreger flere gange indledningsvist i sin præsentation, at det er særdeles vanskeligt at sammenligne data på tværs af lande, blandt andet fordi der altid vil være en vis ’bias’ i forhold til, hvad læger i de forskellige lande vælger at indrapportere.

”Ved sammenligning af data om Covid-19-forløb hos MS-patienter, så kunne man eksempelvis se, at indrapportering af dødsfald generelt var lav fra de fleste lande. Men her skal man huske på, at man ikke, når man opgør de tal, kan sammenligne MS-patienter med baggrundspopulationen, idet MS-patienter som oftest er yngre kvinder. Faktisk forholder det sig sådan, hvis man ser på data fra Italien alene, så har kvinder med MS dobbelt så høj risiko for både indlæggelse og død som følge af Covid-19,” pointerede Maria Pia Sormani.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget