Lad os håbe Medicinrådet inddrager nyt studie i arbejdet med ny behandlingsvejledning

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Sundhedsstyrelsen udgiver nye MS-anbefalinger for at sikre ens og bedre behandling

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag nye anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med multipel sclerose.

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med multipel sklerose skal sikre bedre og mere sammenhængende behandlingsforløb på tværs af sundhedsvæsenet og i de kommunale tilbud.

”Personer med multipel sklerose har ofte brug for hjælp og behandling fra flere forskellige aktører og dele af sundhedsvæsenet. Med så mange aktører involveret, er det vigtigt, at alle dele af sundhedsvæsenet arbejder ud fra de samme sundhedsfaglige rammer. Det vil sikre en højere, mere ensartet kvalitet af forløbene, og give personer med multipel sklerose og deres pårørende en større oplevelse af, at behandlingsforløbene er koordineret og sammenhængende,” siger Line Riddersholm, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.

De nye anbefalinger samler viden om udredning, behandling, genoptræning og rehabilitering.

”Der er fortsat et stort udviklingspotentiale i at forbinde indsatsen på tværs af sundhedsvæsenet, og dette potentiale håber vi, at anbefalingerne kan være med til at forløse,” fortsætter Line Riddersholm.

Anbefalingerne er tiltænkt ledere, udviklingskonsulenter og fagpersoner, der beskæftiger sig med udredning, behandling og opfølgning samt genoptræning og rehabilitering af voksne med multipel sklerose i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne er udarbejdet med bidrag fra en bredt sammensat arbejdsgruppe med centrale aktører og fagpersoner på området.

I anbefalingerne fokuseres der overvejende på indsatser på sundhedsområdet til mennesker med MS. Ofte vil der for mennesker med MS også, især i den fremskredne fase, være behov for kompenserende indsatser som eksempelvis pleje, hjælpemidler samt indsatser i forhold til sociale forhold, kognitive vanskeligheder og beskæftigelsesforhold. Der vil i anbefalingerne således være snitflader til især social- og beskæftigelsesområdet, som kort bliver berørt når der er en sammenhæng med sundhedsindsatser.

Anbefalingerne for tværsektorielle forløb for mennesker med multipel sklerose er samlet
nedenfor.

Diagnostisk udredning, behandling og opfølgning

 • Personer med attakvis sklerose samt personer med progressiv sklerose, som møder Medicinrådets og Dansk Neurologisk Selskabs faglige kriterier, tilbydes sygdomsmodificerende behandling.
 • Alle personer med MS, uanset type, tilbydes farmakologisk behandling, hvor indiceret, for følgetilstande.
 • Personer med MS tilbydes opfølgning på en neurologisk afdeling efter behov.

Organisering og samarbejde

 • Kommunen bør adviseres tidligt om personer med MS, med henblik på at understøtte en tidlig indsats og et sammenhængende forløb (med dennes samtykke).
  Sygehuse anvender etablerede kommunikationsværktøjer og ved behov henvises til kommunale indsatser. I de tilfælde, hvor der er et lægefagligt vurderet behov, udarbejdes der en genoptræningsplan.
 • Almen praksis og sygehuse henviser til en afklarende samtale i kommunen, når der vurderes behov for kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud.
 • Kommunen afdækker personens behov for faglige indsatser, herunder forebyggelse og rehabilitering, ved en afklarende samtale og iværksætter relevante indsatser med udgangspunkt i personens motivation og behov.
 • Sclerosehospitaler overdrager relevante informationer til evt. henvisende neurologisk afsnit, kommune og almen praksis med personens samtykke. I de tilfælde, hvor der er et lægefagligt vurderet behov, udarbejdes der en genoptræningsplan.
 • Fagprofessionelle udarbejder og justerer løbende mål og indsatser i samarbejde med personen og med udgangspunkt i dennes funktionsevne samt behov. I primær sektor tilstræbes en løbende dialog mellem særligt almen praksis, kommune og praktiserende fysioterapeuter med henblik på koordinering og sammenhæng i personens indsatser.

Faglige indsatser

 • Faglige indsatser iværksættes med udgangspunkt i den enkeltes behov og retter sig mod kroppens funktioner og anatomi, aktivitet og deltagelse og i sammenhæng med personens omgivelser og personlige faktorer.
 • Indsatser udføres som individuelt tilpassede indsatser på tværs af faggrupper, specialiseringsniveauer samt sektorer.
Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget