Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Tysabri kan doseres med længere intervaller

JCV-positive MS-patienter i behandling med Tysabri (Natalizumab) kan måske klare sig med lidt længere tidsintervaller mellem infusionerne, uden at det går ud over behandlingseffekten målt ved MR, viser et netop publiceret retrospektivt observationsstudie.

Multicenter kohortestudiet, som blev foretaget blandt 316 patienter, viser ingen tegn i MR på en reduceret effekt hos patienter, hvor infusionsintervallet er mere end fem uger. 

Studiet taler for gennemførelsen af et større randomiseret studie, der kan bruges til at vurdere, om standardintervallet for dosering af Tysabri skal ændres for bedre at kunne håndtere JCV-positive patienter i klinikken, konkluderer forskerne. 

En udvidelse af intervallerne har været foreslået for at minimere risikoen for PML og sygdomsaktivitet efter de første 24 doser Tysabri, og dette studie skulle undersøge risikoen for MR-aktivitet ved et forlænget interval sammenlignet med standardintervallet.

Studiets baseline er ved patienternes 24. infusion med Tysabri og to år frem eller til opfølgningen sluttede. Den mediane infusionstid efter den 24. infusion var fem uger med en fordeling fra fire til seks uger. Kohorten blev inddelt i de to kategorier henholdvis over og under  fem ugers dosis-interval. Gruppen med kortest interval blev defineret som standard intervaldosering (SID) og gruppen med intervaller over fem uger som forlænget intervaldosering (EID). 

I SID-gruppen var der 187 patienter med et gennemsnitligt behandlingsinterval på 4,5 uger og i gruppen med forlænet interval var der 129 patienter med et gennemsnitligt interval på 6,1 uger. 

De to grupper viste samme risiko for at udvikle aktive MR-læsioner i løbet af det første halve og hele år efter den 24. dosering (Henholdsvis 4.27 procent (95 procent CI:0.84–7.70) mod 4.71 procent (95 procent CI:0.16–9.25) [p = 0.89] and 8.50 procent (95 procent CI:4.05–12.95) vs 6.55 procent (95 procent CI:2.11–11.00 procent) [p = 0.56]), og gruppen med forlænget infusionstid ser heller ikke ud til at udvikle mere MR-aktivitet i det andet år af opfølgningen.

Undersøgelsen taler til fordel for gennemførelsen af et større randomiseret studie, for at vurdere et eventuelt behov for at ændre anbefalingerne for dosering af Tysabri, konkluderer forskerne i artiklen, som er publiceret i Journal of neurological Science.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget