Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Alle regioner i gang med opkvalificering af MS-sygeplejersker

I forbindelse med, at helhedsplanen for scleroseområdet blev vedtaget, fik regionerne samlet 1,5 mio. kroner til at opkvalificere scleroseklinikkernes sygeplejersker med neurologiske kompetencer, og på trods af coronaepidemien er arbejdet i gang i alle regioner.

Alle fem regioner arbejder målrettet på at opkvalificere personalet i scleroseklinikkerne for at skabe kapacitet til, at patienter med progressiv MS, som ikke hidtil har haft tilknytning til en klinik, får mulighed for at få det. Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke i et svar til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, som i oktober har bedt ministeren om en status på implementeringen af netop disse punkter i helhedsplanen for scleroseområdet, som blev vedtaget i foråret 2019.

Af ministerens svar fremgår det, at alle regioner arbejder på initiativer, der skal opkvalificere sygeplejerskerne i scleroseklinikkerne med neurologiske kompetencer, så de bedre kan understøtte behandling og opfølgning af patienterne, men også at der er betydelig forskel på, hvor langt regionerne er nået. 

Region Hovedstaden og Region Syddanmark er længst, og har begge udviklet konkrete uddannelsesforløb for sygeplejerskerne, og i Region Hovedstaden er det første kursushold i gang. Omvendt fremgår det ikke tydeligt af ministerens svar til sundhedsudvalget, hvordan man arbejder med opkvalificeringen i Region Sjælland, og i Region Nordjylland er planerne blevet forsinket dels af coronaepidemien og dels på grund af tidskrævende oplæring af nyansatte medarbejdere. 

Formand for Sundheds- og Ældreudvalget Jane Heitmann (V), som var initiativtager til spørgsmålet, er imidlertid tilfreds med, at arbejdet er i gang i alle regioner. 

“Det glæder mig, at der i regionerne er fokus på at løfte indsatsen for danske sclerosepatienter, og at de midler, som den tidligere VLAK-regering sammen med Dansk Folkeparti afsatte, nu er sat ”i arbejde”. Der er brug for en styrket indsats for sclerosepatienterne og vi vil fra Venstres side følge området,” skriver hun til MSTidsskrift.dk.

Også hos Scleroseforeningen falder ministerens svar i god jord. 

Det har været svært at fornemme, hvor langt pengene var fra at komme patienterne konkret til gode, men det ser det ud til, at de er godt på vej. Det er forventeligt, at der er forskel på, hvor langt regionerne er nået, og man kunne godt få den tanke, om der ikke kunne have været en fordel i at arbejde sammen om et fælles uddannelsesprogram, og at de regioner, der oplever udfordringer med at få tingene til at hænge sammen, måske kunne gøre brug af tilbuddene i de andre regioner. Men overordnet set, er det meget positivt at se, at de bevilgede penge er godt på vej til at gøre en forskel for en udsat patientgruppe,” siger leder af Scleroseforeningens forsknings- og udviklingsafdeling Lasse Skovgaard. 

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget