Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Lars Storr i nyt job: Rehabilitering vil gøre mit arbejde mere komplet

Lars Storr

I ti år har overlæge Lars Storr arbejdet ved den neurologiske afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, men fra 1. marts har han tre dage om ugen det lægelige ansvar for de patienter, der er indlagt til rehabilitering ved Sclerosehospitalerne i Danmark.

To dage om ugen vil han fortsat stå for den medicinske behandling af sclerosepatienter i klinikken i Roskilde, men de øvrige dage vil han fremover tilse patienter ved Sclerosehospitalet i Haslev, undervise patienter, pårørende og personale i MS, og desuden forske i rehabilitering af MS-patienter.

I Roskilde har hans fokus været på den medicinske behandling inden for subspecialerne MS og de cerebravaskulære sygdomme, men med det nye job ved Sclerosehospitalerne kommer han til at koncentrere sig helt om sclerose. Til gengæld bliver han involveret i langt flere aspekter af patienternes behandling.

”Tingene bliver mere komplette for mig. Jeg forlader ikke Roskilde, så jeg får både den behandlingsmæssige side, som jeg har arbejdet med i mange år, og så får jeg som læge ansvaret for de patienter, der er indlagt på sclerosehospitalerne. Rehabilitering er selvfølgelig et lidt andet aspekt, end det jeg er vant til at arbejde med, men mindst lige så vigtigt. Det komplementerer den behandling, vi tilbyder på de neurologiske afdelinger, og særligt for den store gruppe af patienter, der har haft sygdommen i ti-femten år og begynder af få fysiske eller kognitive vanskeligheder kan man virkelig gøre en forskel,” siger Lars Storr.

Skiftet til rehabilitering kommer ikke ud af det blå. I 2006 afsluttede Lars Storr et ph.d.-projekt med afhandlingen ”Rehabilitering af scleroseramte i Danmark”. Siden da har hans arbejde dog været den medicinske behandling af sygdommen. Men da han for et par år siden fik et opkald fra den nuværende overlæge ved sclerosehospitalerne Finn Boesen blev der sået et frø. Med udsigten til pension inden for de næste par år ville Boesen høre, om Lars Storr kunne være interesseret i at overtage hans arbejde med rehabilitering. Tanken havde på det tidspunkt ikke strejfet Lars Storr, men tanken spirede i løbet af de næste måneder, og den blev gødet af flere forskellige forhold. Dels havde Lars Storr i forvejen interessen for rehabilitering, dels er han i dag 57 år og han havde allerede tænkt, at det snart skulle være, hvis han skulle nå at prøve noget andet i sit arbejdsliv. Og endelig skete der efter Boesens opkald også det, at Region Sjælland tog Sundhedsplatformen i brug. Et nyt redskab, som Lars Storr efter knap to års brug ikke har mange pæne ord at sige om.

”Det nye job er ikke en flugt, men Sundhedsplatformen er en plage, og det har bestemt været en motiverende faktor i min beslutning. Jeg forlader jo ikke Roskilde helt og skal stadig arbejde med Sundhedsplatformen to dage om ugen, men nu kommer jeg så også til at prøve, hvordan det er at arbejde med Midt EPJ, og det bliver da interessant at opleve forskellen,” siger Lars Storr.

Motivationen til jobskiftet er dog overvejende positiv. Inden for de seneste år har forskning leveret af sclerosehospitalerne dokumenteret, at når man tager fat på alle aspekter af patienternes liv, så har rehabilitering en positiv effekt på deres livskvalitet.

”Det er ikke bare at ae patienterne over håret, man kan faktisk forbedre deres livskvalitet betydeligt. Hospitalet har jo fået bygget et rigtig fint miljø op og fået lavet nogle rigtig gode forskningsprojekter, og det håber jeg da, at jeg kan være med til at bygge videre på,” siger Lars Storr.

Anbefal denne artikel