Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Region H og Syddanmark gør klar til opkvalificering af MS-sygeplejersker

Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet, og scleroseklinikkerne i Region Syddanmark bruger en del af de penge, de har fået fra sclerosehelhedsplanen, på at udvikle MS-kurser for sygeplejersker.

Kurserne vil blive udbudt i løbet af et halvt års tid, og planen er, at de skal skabe et løft af indsatsen, der varer ved, efter at den treårige helhedsplan udløber i 2021.

Ved Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet, står afdelingssygeplejerske Anne Krakau Hansen i spidsen for udviklingen af et undervisningsforløb, der skal ruste alle centerets sygeplejersker til at kunne varetage kontroller med patienter med progressiv MS.

Målet er at afvikle de første forløb inden sommerferien, fortæller ledende overlæge Finn Sellebjerg.

”Målet er muligvis lidt overambitiøst, men det er ikke umuligt. Opgraderingen af sygeplejen er noget af det vigtigste i helhedsplanen, for det kommer til at give et permanent løft. De ekstra ressourcer, vi får under forsøgsordningen, giver os mulighed for at få opklassificeret personalet, samtidig med at vi kan se på, hvordan vi kan bygge scleroseklinikkerne op, så vi i fremtiden både kan behandle de patienter, vi skal, og se de patienter, som ikke nødvendigvis skal have dyr medicin, men hvor der er andre fornuftige ting, vi kan gøre for dem,” siger han.

Ved DMSC holdningen til helhedsplanen meget positiv, fortæller Sellebjerg.

”Vi er rigtig glade for den helhedsplan, for det ser ud til at ende med noget, der får praktisk betydning. Når ordningen udløber, forsvinder de ekstra stillinger, men så er tanken, at vi skal have fået så godt overblik over patienterne, og folk skal være blevet så gode til at gøre tingene smartere, så vi kan absorbere de ekstra patienter, uden at det kræver ekstra personale,” siger han.

Centeret er i øjeblikket i gang med at rekruttere det ekstra personale, der er givet penge til. Præcis hvilke stillinger, man ender med, er endnu ikke afgjort, men Finn Sellebjerg forventer, at der vil blive tale om to sygeplejersker og en halv lægestilling ekstra eller måske en fysioterapeut.

I Region Syddanmark er midlerne fra helhedsplanen blevet fordelt på alle regionens klinikker. Klinikkerne er dog gået sammen om at fordele dem efter klinikstørrelse og behov, og inspireret af DMSC er man også her gået i gang med at udvikle en kursusrække til opkvalificering af MS-sygeplejersker.

”Vi synes nogle gange, at der er lidt langt til København herovrefra, specielt for det personale, der kommer fra Esbjerg og Sønderborg. Hvis vi selv laver en kursusrække, behøver det ikke koste så meget, og så kan det også være, at nogle af pengene kan gå til at sende sygeplejersker på kongresser som ECTRIMS for eksempel,” siger Henrik Boye, som er ledende overlæge ved afdelingen Hjerne- og Nervesygdomme ved Sygehus Lillebælt.

Han ser også muligheder for at lave et jysk-fynsk samarbejde om kurserne, så også klinikker fra Region Midt og Nord kan være med.

Også I Syddanmark er Scleroseklinikkerne glade for, at helhedsplanen ser ud til at give et reelt løft af MS-behandlingen.

Klinikkerne har de seneste uger holdt flere møder, hvor man blandt andet er gået sammen om at formulere fællles slandarder for, hvad man som minimum skal tilbyde patienter med enten attakvis eller progressiv MS.

”Vi ser allerede de progressive patienter, men det er spørgsmålet om vi skal se dem lidt hyppigere og på en anden måde, end vi hidtil har gjort. Der er selvfølgelig regler for, hvor ofte patienterne skal ses af lægen, hvis de er behandling, men hvor ofte skal de ses at en sygeplejerske, hvor ofte skal de have lavet funktionstest, og her taler vi både attakvise og progressive patienter, hvor det også bliver vigtigere og vigtigere, at vi kan dokumentere progression, fordi der kommer flere og flere studier og er flere og flere behandlinger på vej,” siger Henrik Boye.

Forsøg med at behandle patienter med progressiv MS har vist, at det er svært at finde denne gruppe patienter, og derfor ser Henrik Boye arbejdet med helhedsplanen som en god anledning til at få styr på patientgruppen.

Sydjysk Scleroseklinik skal aflevere sin plan for indsatsen til Region Syddanmarks sekretariat i marts, og derfor forventer Henrik Boye også, at man vil være i gang med både ansættelser og kurser i løbet af det næste halve år.

Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland er ikke helt så langt i processen endnu. I Region Sjælland har Sjællands Universitetshospital sendt en projektbeskrivelse til Regionshuset, hvor Neurologisk Afdeling beskriver et treårigt projekt med identifikation af patientgruppen, udarbejdelse af en PRO-løsning til patientgruppen og styrkelse af specialistsygeplejen på området. Projektet skal sættes i gang i løbet af i år, men det er endnu ikke nærmere beskrevet, oplyser hospitalets lægefaglige vicedirektør Jesper Gyllenborg.

I Region Midtjylland er man stadig meget tidligt i planlægningsfasen, og der er endnu ikke specifikke planer for indsatsen, oplyser overlæge Peter Vestergaard Rasmussen, som er involveret i arbejdet.

Og i Region Nordjylland fortæller ledende overlæge ved den neurologiske afdeling, at afdelingen endnu ikke har modtaget pengene fra helhedsplanen. Men der er planer om en række initiativer de næste to år. Blandt andet får afdelingen 2/3 ekstra sygeplejerskestilling i år som øges til en hel stilling plus en halv sekretærstilling i 2021. Klinikken ved Aalborg Universitetshospital tager allerede patienter med progressiv MS til kontrol, når det er lægefagligt relevant, og ud over at den åbne tilknytning af disse patienter vil fortsætte planlægger afdelingen at etablere et tilbud om medicinsk behandling med drop til patienter med progressiv MS.

I 2021 vil afdelingen desuden påbegynde implementering af PRO på scleroseområdet, hvilket skal øge fokus på individuelle forløb, som i højere grad er tilrettelagt efter den enkelte patients ønsker og behov.

Anbefal denne artikel