Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Medicinrådet godkender ny behandlingsvejledning for MS

Medicinrådet har godkendt den nye behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation, som betyder, at 95 procent af de nye patienter med attakvis MS fremover skal starte sygdomsmodificerende behandling med Tecfidera i stedet for Aubagio.

Behandlingssvejledningen, som netop er offentliggjort, træder i kraft 1. december.  Tecfidera og Aubagio er ligestillet for deres kliniske effekt, men ændringen af førstevalget til førstelinjebehandling mellem de to produkter kommer efter, at rådet har taget en ny model i brug, hvor de tager omkostninger og ressourceforbrug i forbindelse med administrationen af lægemidlerne med i den økonomiske analyse.

Medicinrådet forventer, at ændringen vil medføre en besparelse på 12.200 kroner per patient per år alene på administrationen af behandlingen, og det skyldes især besparelser på de blodprøvekontroller, som skal foretages i det første halvår med Aubagiobehandlingen.

Forskere fra Dansk Multipel Sclerose Center har de seneste år præsenteret en lille håndfuld registerstudier, der har vist en behandlingsmæssig fordel ved behandling med Tecfidera sammenlignet med Aubagio, så behandlingsmæssigt er Medicinrådets beslutning ikke dårlig, sagde professor Per Soelberg Sørensen, Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet, da Medicinrådet i september meddelte, at man ville ændre i lægemiddelrekommandationen.

"Begge præparater er udmærkede, men når vi har set på de danske patienter og lavet beregninger af, hvad der er mest effektivt, ud fra data i scleroseregisteret, så slår det ud til fordel for Tecfidera, når man vægter patienterne efter parametre som EDSS, årlig attakrate og sygdomsvarighed,” sagde Per Soelberg Sørensen.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget