Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Arbejdet skudt i gang: Første møde om sclerose-helhedsplan afholdt

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for tværsektorielle forløb for sclerosepatienter er nu påbegyndt sit arbejde med at udarbejde anbefalinger herfor. Arbejdet omfatter en retningslinje, der skal understøtte koordinering af tværsektorielle indsatser.

Arbejdsgruppen, som havde første møde 11.oktober i år er nedsat af Sundhedsstyrelsen efter, at Sundhedsstyrelsen af Sundheds- og Ældreministeriets har fået til ansvar at udarbejde anbefalinger for tværsektorielle forløb samt en retningslinje til understøttelse af de tværsektorielle forløb for MS-patienter. Sundhedsstyrelsen oplyser herom:

”Vi har vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt, at anbefalingerne og visitationsretningslinje samles i én publikation under titlen ’Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med multipel sklerose’. Anbefalingerne udarbejdes med bidrag fra relevante aktører og interessenter. Til formålet er der derfor nedsat en arbejdsgruppe, som havde første arbejdsgruppemøde den 11. oktober 2019. Arbejdet med anbefalingerne forventes færdiggjort ved udgangen af 2020,” skriver Sundhedsstyrelseni en mail, som fortsætter:

”Sundhedsstyrelsen har desuden, ved en ekstern leverandør, igangsat en afdækning af viden om følger af multipel sklerose samt udredning, behandling og sklerosespecifik rehabilitering. Afdækningen forventes færdiggjort ved udgangen af 2019 og skal, sammen med anden relevant litteratur, viden, vejledninger og retningslinjer på området, danne grundlag for udarbejdelsen af anbefalingerne,” lyder det.

Ønskerne om et styrket samarbejde mellem centre, primær sektor, kommuner og sclerosehospitaler blev vedtaget april 2019, efter at Dansk Folkeparti under den tidligere regering fik øremærket i alt 38,7 millioner kroner over de næste fire år fra Sundhedspuljen til at få udarbejdet en bedre sammenhæng i indsatsen for sclerosepatienter i form af en national helhedsplan. En indsats, der typisk involverer mange forskellige sundhedsfaglige behandlere. Og således en helhedsplan som altså skal sikre sammenhæng i behandling, rehabilitering, det sociale område, beskæftigelse og uddannelse for alle sclerosepatienter. Med helhedsplanen kommer der desuden samtidig øget fokus på og hjælp til hele familien. Det gælder især børn og unge, der som pårørende til en forælder med sclerose også har brug for bistand.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget