Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Aalborg vil teste telemedicin på scleroseklinikken

Scleroselæger fra andre steder i landet skal i et nyt pilotprojekt være med til at lette presset på scleroseklinikken ved Aalborg Universitetshospital. Region Nordjylland arbejder i disse måneder på at få en forsøgsordning op at køre, hvor visse patienter kan blive konsulteret per telemedicin.

Leder af Det Danske Scleroseregister Melinda Magyari vil være en af de læger, der forsøgsvis skal prøve at tage imod patienter fra Nordjylland per telemedicin, hvis pilotprojektet som forventet bliver til virkelighed inden for det næste halve år. Region Nordjylland er i dialog med virksomheden Hejdoktor om at afprøve, om telemedicin kan være en måde at lette presset i scleroseklinikken ved Aalborg Universitetshospital, og Melinda Magyari er gået ind i projektet for at være med til at finde ud af, hvilke patienter, der kan have gavn af telemedicin, og for at sikre, at data fra de patienter, som vil være en del af ordningen, bliver registreret i Scleroseregisteret, som de skal.

Virksomheden Hejdoktor har siden 2014 tilbudt online lægehjælp via en app, som det er muligt at abonnere på. Siden september 2018 har virksomheden derudover også leveret en telemedicinsk løsning til almen praksis i Region Nordjylland. Blandt andet servicerer Hejdoktor 9.000 patienter på Mors, som ikke har adgang til en almindelig praktiserende læge.

Pilotprojektet med en telemedicinsk løsning på Aalborg Universitetshospital er virksomhedens første inden for neurologien.

”Det er meget vigtigt at sikre, at indberetningen til Scleroseregisteret fortsætter, og derfor ville jeg gerne selv være med til at prøve ordningen. Jeg har ikke lyst til, at projektet får lov at køre, uden at vi sikrer, at indberetningen sker, som den skal. Det skal være obligatorisk, at man indberetter,” siger Melinda Magyari. 

Den private virksomhed Hejdoktor har i forvejen leveret telemedicin inden for almen praksis i Region Nordjylland siden september 2018, og nu er de to parter også gået ind i et samarbejde om at prøve løsningen af på scleroseområdet. Tanken er at overkomme den geografiske barriere, så læger andre steder i landet kan aflaste klinikken i Aalborg på afstand. Hvis forsøget bliver en succes, kan det på sigt blive en løsning, der kan bruges andre steder i landet, hvor scleroseklinikkerne er særligt pressede af mangel på ressourcer.

Foreløbig er de involverede læger og sygeplejersker fra Aalborg og Rigshospitalet i gang med af definere, hvilke patienter telemedicin vil være relevant for. Den definition er endnu ikke på plads, og Melinda Magyari tør ikke komme med et bud på, hvor mange sclerosepatienter, der på sigt vil kunne få gavn af en telemedicinsk løsning.

”Det er svært at sige præcis hvilke patienter, det vil være relevant for. Patienter, der er i sygdomsmodificerende behandling, skal for eksempel ikke udelukkende ses per telemedicin. I Aalborg er behovet, at der er patienter, der bor langt fra klinikken, og som enten ikke får andet end symptomatisk behandling, eller som i lang tid har fået en førstelinjebehandling, som de er stabile med, men vi ved det reelt ikke, før vi har prøvet det af, og derfor er det en god idé med en lille pilotafprøvning,” siger Melinda Magyari. 

Aalborg Universitetshospitals neurologiske afdeling har i årevis kæmpet for at få fuld bemanding i scleroseklinikken. Hidtil har hverken rekruttering i Danmark eller i udlandet dog løst det problem, at scleroselæge Claudia Hilt (tidligere Pfleger) i vid udstrækning er alene om at tage sig af sclerosepatienterne i Region Nordjylland. Lægemanglen giver lange ventetider og problemer med at overholde tidsfristerne for kontroller, for eksempel har klinikken i øjeblikket ikke mulighed for at nå at få patienter ind til halvårskontroller.

Melinda Magyari var skeptisk, da hun hørte om projektet første gang, men i dag mener hun, at løsningen er værd at prøve af.

”Min grundholdning er, at alle løsninger på lægemanglen er velkomne, så jeg er åben for muligheden. Telemedicin er ikke den optimale løsning, for når alt kommer til alt, er personlig kontakt det bedste, men hvis alternativet er, at patienterne ikke bliver set, så er telemedicin en supergod løsning,” siger Melinda Magyari.

Der er dog stadig mange ubekendte i projektet. En ting er at finde ud af, hvilke patienter, der vil have gavn af telemedicin, og som det er forsvarligt at konsultere på den måde, og hvordan visiteringen skal foregå, men derudover, er der heller ikke ligefrem overskud af ressourcer selv på landets største klinikker, og endelig skal der også findes løsninger på, hvordan skal konsultationerne afregnes, når de går på tværs af regionerne. Foreløbig er projektet dog værd at afprøve, og hvis det bidrager til at lette presset der, hvor der er lægemangel og til at give patienterne en bedre behandling, så må løsningerne komme hen ad vejen, mener Melinda Magyari. 

”Alle muligheder er velkomne, så længe det sker i samarbejde med Scleroseforeningen og Dansk Multipel Sclerose-gruppe,” siger hun. 

Det helt afgørende for projektet bliver, at teknologien virker problemfrit, og at patienterne er positive over for tilbuddet. 

”Det skal virke helt upåklageligt, for at det kan blive en succes, for der skal ikke meget til, før lægerne står af, og så skal det fungere for patienterne. Jeg har endnu ikke hørt deres stemme i det her, og jeg er i tvivl om, de vil synes, at det er en andenrangsløsning. Jeg er ikke negativ over for projektet, men de ting skal være på plads,” siger Melinda Magyari. 

 

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget