Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | |
 

Visitationsretningslinje skal give sammenhæng i MS-indsatsen

Regeringen og Dansk Folkeparti vil med deres helhedsplan for scleroseområdet blandt andet skabe sammenhæng i indsatsen på tværs af kommunale og regionale tilbud.

I alt sætter partierne 3,5 mio. kroner af til at udarbejde og implementere nye anbefalinger og retningslinjer for det samarbejde, der går på tværs i MS indsatsen.

Et sæt anbefalinger for mennesker med sclerose skal understøtte høj faglig kvalitet alle steder i scleroseindsatsen og samtidig understøtte god opgaveglidning og ensartet organisatorisk praksis, og nye retningslinjer for visitation af patienter fra regionale til kommunale tilbud eller den anden vej, skal fremover medvirke til, at patienter med multipel sclerose kommer mere gnidningsfrit rundt i systemet. Det fremgår af den helhedsplan for scleroseområdet, som bliver præsenteret i dag, torsdag af Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og formand for Folketingets sundhedsudvalg Liselott Blixt.

Planen afsætter én mio. kroner til udarbejdelse af ”Anbefalinger for mennesker med sclerose” og to mio. kroner til implementering af anbefalingerne, og endelig afsættes der en halv mio. kroner til udarbejdelsen af ”Visitationsretningslinjer for mennesker med sclerose”.

Sidstnævnte retningslinjer skal ifølge planen vejlede sygehuse og kommuner om udredning, behandling, opfølgning og henvisning til genoptræning i rehabilitering og på den måde hjælpe patienterne til et bedre og mere sammenhængende forløb.

Det bliver Sundhedsstyrelsens opgave at iværksætte både anbefalinger for indsatserne og retningslinjer for koordinering af de tværsektorielle indsatser til mennesker med sclerose.

Anbefal denne artikel

Regeringen vil uddanne flere MS-specialister

Regeringen og Dansk Folkeparti vil øge antallet af hoveduddannelsesforløb i neurologi fra 2021 og allerede i år afsætte 1,5 mio. kroner til at opkvalificere flere sygeplejersker med neurologiske kompetencer til i højere grad at understøtte behandling og opfølgning af mennesker med multipel sclerose.

Læs mere ...

Nyt nationalt forum skal sikre ensartet MS-behandling

En arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen skal i løbet af de næste to år udarbejde nye anbefalinger, som skal danne grundlag for at løse nogle af de problemer, der hidtil har været med manglende sammenhæng og ensartethed på tværs af faggrupper, regioner og kommuner i indsatsen for mennesker med MS.

Læs mere ...