Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 


Scleroseforeningen: Overraskende få sclerosepatienter i forsøgsordningen

Godt 40 recepter i kvartalet, er der blevet indløst til behandling af noget MS-relateret i cannabisforsøgsordningen første ni måneder. Det viser den tredje kvartalsrapport fra Sundhedsdatastyrelsen, som netop er blevet offentliggjort, og det tal overrasker og ærgrer Scleroseforeningen. 

Et år efter at forsøgsordningen med medicinsk cannabis gik i gang, har 1.400 patienter fået indløst en recept i regi af ordningen, viser et udtræk fra Det Fælles Medicinkort, som Sundheds- og Ældreministeriet har foretaget, og det er tre gange så mange som forventet, fortæller sundhedsminister Ellen Trane Nørby til DR. Tallet dækker dog over alle de patientgrupper, som er med i forsøgsordningen, og holder man det op imod de 2.500 sclerosepatienter, som ifølge Scleroseforeningen er i målgruppen for at komme med i forsøgsordningen, så er det foreløbige resultat ikke imponerende, mener direktør i Scleroseforeningen Klaus Høm.

”Vi er rigtig glade for, at vi har fået en forsøgsordning, og det er glædeligt, at der er sclerosepatienter, som er kommet med i ordningen, men vi havde nok forventet, at flere ville have fået adgang efter et år,” siger Klaus Høm.

Det fremgår ikke af Sundhedsministeriets udtræk, hvor mange af de 1.400 patienter, der er sclerosepatienter, men ser man på sundhedsdatastyrelsens tre kvartalsrapporter fra forsøgsordningen fremgår det, at der i løbet af forsøgsordningens første ti måneder, altså frem til 1. oktober 2018, er indløst 122 recepter på medicinsk cannabis i forbindelse med multipel sclerose, mens der er indløst 990 recepter til patienter med generelle neuropatiske smerter. Fordelt på de tre første kvartaler af forsøgsordningen, blev der i hvert kvartal indløst 41-43 recepter på medicinsk cannabis til behandling af enten neuropatiske smerter ved MS, spasticitet ved MS eller blot med indikationen MS.

I Scleroseforeningen er man overrasket over, at antallet ikke er højere, men Klaus Høm har et par bud på, hvad årsagen kan være.

”Det, vi hører, er, at det hænger sammen med, dels at egenbetalingen er høj, og dels at det er vanskeligt at få mange læger til at indgå i forsøgsordningen, og endelig kan det have haft betydning, at der indtil sidste sommer kun var cannasbiste som en mulighed i forsøgsordningen, og vi kan jo bare håbe, at det hjælper på tallene, at der nu også er mulighed for behandling med de forskellige cannabisolier,” siger han.

Anbefal denne artikel

Aalborg vil teste telemedicin på scleroseklinikken

Scleroselæger fra andre steder i landet skal i et nyt pilotprojekt være med til at lette presset på scleroseklinikken ved Aalborg Universitetshospital. Region Nordjylland arbejder i disse måneder på at få en forsøgsordning op at køre, hvor visse patienter kan blive konsulteret per telemedicin. 

Læs mere ...