Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Scleroseforeningen ønsker højt specialiserede klinikker til progressive patienter

Scleroseforeningen har formuleret fem klare ønsker til en helhedsplan for scleroseområdet, hvoraf den selv tilbyder at finansiere to af tiltagene.

Til gengæld krydser dens repræsentanter fingre for, at Sundhedsminister Ellen Trane Nørby vælger at prioritere en organisering af behandlingen, som giver patienter med progressiv MS adgang til speciallægerne, og en indsats for at nedbringe ventetiden til specialiseret rehabilitering.

En scleroseklinik i hver region skal defineres som specialiseret MS-center, og her skal alle patienter med progressiv multipel sclerose tilknyttes og ses af en speciallæge mindst én gang om året. Det er det ene af Scleroseforeningens to vigtigste forslag til den helhedsplan for scleroseområdet, som regeringen og Dansk Folkeparti har bevilget 38 mio. kroner til.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby den 4. december holdt møde med en række politiske sundhedsordførere, relevante faglige selskaber, regionerne, KL og Scleroseforeningen for at få deres bud på, hvad den plan, som skal udrulles over de kommende fire år, skal indeholde. Og patientforeningen kom med fem klare ønsker, hvor det væsentligste er en organisering, der giver patienter med progressiv MS adgang til speciallægerne, fortæller direktør i Scleroseforeningen Klaus Høm.

”38 mio. kroner giver ikke mulighed for at opruste på alle 14 behandlingssteder i landet, så i stedet foreslår vi, at man styrker ressourcerne fem steder i landet med sclerose-sygeplejersker og fokus på opgaveglidning og kompetenceløft til alle medarbejdere, så alle progressive patienter kan få et tilbud om at blive set en gang om året,” siger Klaus Høm.

Forslaget lægger sig op af de to professorer fra Dansk Multipel Sclerose Center, Per Soelberg Sørensen og Finn Sellebjergs forslag om at etablere en fuldt udbygget tværfaglig MS-klinik i hver region, som de præsenterede ved det politiske MS Topmøde i foråret, og dermed er patienter og læger tilsyneladende enige om, at det er måden at løse de udfordringer, som skyldes manglen på speciallæger.

Patientforeningen anden topprioritet er som minimum at undgå at ventetiden til rehabilitering på de to sclerosehospitaler stiger, når den satspuljebevilling, som de seneste år har givet sclerose-rehabiliteringen en saltvandsindsprøjtning, løber ud i 2019. Med satspuljebevillingen har man nedbragt den gennemsnitlige ventetid fra henvisning til indlæggelse på et af sclerosehospitalerne til syv måneder, og scleroseplanen bør sikre, at ventetiden ikke stiger igen, mener Scleroseforeningen.

”Den specialiserede rehabilitering har stor betydning for at patienterne forbedrer eller opretholder så mange funktioner som muligt, og optimalt burde ventetiden ikke overstige seks måneder, men i forbindelse med scleroseplanen må ambitionen være, at undgå at ventetiden stiger igen,” siger Klaus Høm.

De tre sidste forslag fra Scleroseforeningen er at sikre, at der tilnyttes socialrådgivere og psykologer til de fem specialiserede MS-centre, at der tilbydes et uddannelses- og kursusforløb til kommunalt ansatte medarbejdere, som har med MS-patienter at gøre, og at der formuleres anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med MS.

Uddannelsesforløbet for kommunalt ansatte og tilknytningen af socialrådgivere og psykologer til de højt specialiserede klinikker tilbyder Scleroseforeningen at stå for.

Anbefal denne artikel