Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Svenske forskere viser lav kræftrisiko ved rituximab

ECTRIMS: MS-behandling med rituximab giver ikke større risiko for brystkræft end man ser i den generelle befolkning, og risikoen er lavere end den man så i ORATORIO-studiet ved behandling med Ocrevus (ocrelizumab), viser et registerbaseret kohortestudie fra Karolinska Instituttet i Stockholm.

Risikoen for andre kræftformer er heller ikke større, end man ser ved behandling med fingolimod eller natalizumab, viser studiet.

Resultaterne, der blev præsenteret onsdag på ECTRIMS 2018, afkræfter dermed noget af den mistanke om en øget risiko for kræft, der har været til flere af de nyere højeffektive immunmodulerende MS-behandlinger.

Forskerne fra Karolinska Instituttet har set på data fra det svenske MS-register for MS Patienter, som i årene 2006-2016 er blevet behandlet med rituximab, fingolimod eller natalizumab, og beregnet forekomsten af henholdsvis brystkræft ved patienter i behandling med rituximav og alle kræftformer hos patienter i de tre typer behandling.

Blandt kvindelige patienter i behandling med rituximab fandt forskerne 6,2 tilfælde af brystkræft per 10.000 patientår, og i kohorten med alle patienter fandt de, at risikoen for kræft hos patienterne, som var i behandling med rituximab, var den samme eller mindre end patienterne i behandling med fingolimod eller natalizumab.

Resultaterne er en del af COMBAT-MS-studiet.

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift