Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fingolimod er den foretrukne eskalationsbehandling af pædiatrisk MS

EAN: Det Danske Scleroseregister har offentliggjort resultater fra den første systematiske undersøgelse af behandlingsmønsteret for patienter med pædiatrisk multipel sclerose i Danmark.

63 procent af de 195 danske børn, der i årene 1996-2017 er blevet diagnosticeret med pædiatrisk MS, er kommet i behandling inden det fyldte 18. år, og middelalderen for igangsættelse af første behandling var 16 år, viser et nyt registerstudie fra Det Danske Scleroseregister, som blev præsenteret på EAN 2018.

Der er tale om middel- og gennemsnitstal fra en tidsperiode på 21 år, helt tilbage til den tidlige start med sygdomsmodificerende behandling, og resultatet afspejler formentlig ikke alderen for og tiden til, at patienter med pædiatrisk MS i dag kommer i behandling, men undersøgelsen er den første systematiske gennemgang af behandlingen af pædiatrisk MS i Danmark, og den nye viden kan understøtte udarbejdelsen af en behandlingsvejledning for sygdomsområdet.

Studiet omfatter de 195 børn, som i årene 1996-2017 er diagnosticeret med pædiatrisk MS, og det viser, at 123 fik sygdomsmodificerende behandling før de fyldte 18, de tidligste i alderen fire år, men medianalderen var 16. Middelantal præparater afprøvet per patient inden det fyldte 18 år er 1.4.

Undersøgelsen viser også, hvilke behandlinger lægerne vælger, og interferon er den mest almindelige førstevalg af behandling, mens seks patienter fik natalizumab som førstevalg. 107 patienter skiftede til en anden behandling inden de blev 18, og her er valget oftere faldet på fingolimod end natalizumab som eskalationsbehandling.

Pædiatrisk MS er forbundet med en højere attak-rate og dårligere prognose, end MS, der begynder senere i livet, og tidlig behandlingsstart kan være en fordel for disse børn.

Resultaterne, som blev præsenteret på EAN 2018 af Julie Erdal, der er studerende med tilknytning til Det Danske Sclerosecenter, er udelukkende en registrering af, hvilke behandlinger, der er givet. I løbet af efteråret kommer flere resultater, hvor forskerne også har ser på effekten af behandlingen.

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift