Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Politisk enighed: Vi må have en helhedsplan

Der kommer flere initiativer på scleroseområdet. Det lovede sundhedsminister Ellen Trane Nørby ved tirsdagens MS topmødet 2018.

På mødet deltog også sundhedsordførerne Liselott Blixt (DF), Stine Brix (EL), Flemming Møller Mortensen (S), Pernille Schnoor (ALT) og May-Britt Kattrup (LA). De gav alle udtryk for, at der er behov for en helhedsplan.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil også have bedre sammenhæng i scleroseindsatsen. Patienter skal ikke overlades til selv at koordinere en usammenhængende indsats over for deres sygdom, og de skal tilbydes samme gode behandling, uanset hvor i landet de bor, sagde ministeren i sin tale ved Danmarks første politiske sclerose-topmøde, MS topmødet 2018, hvor landets førende specialister, patientrepræsentanter og de faglige selskaber, som er involveret i sclerosebehandling, samt Danske Regioner deltog.

”Det at have sclerose er mindst lige så indgribende i hverdagen, som det at have kræft eller andre akutte sygdomme. Behandlingen af kronikere og multisyge i Danmark skal styrkes. Der skal være mere sammenhæng i indsatsen og hjælpen skal tættere på. Det handler ikke om afspecialisering, men om samling og nærhed,” sagde Ellen Trane Nørby på topmødet, hvor også Børne- og Socialminister Mai Mercado (K) og fem af folketingets sundhedsordførere deltog.

Ellen Trane Nørby fokuserede især på, at samspillet mellem scleroseklinikkerne og de kommunale tilbud skal forbedres. Som den eneste af de politikere, der deltog i topmødet, nævnte hun ikke specifikt, at der skal laves en plan for scleroseområdet, men i løbet af foråret kommer regeringen med et sundhedsudspil, der også får betydning for scleroseområdet, sagde hun.

”Sundhedsvæsenet skal spille ordentligt sammen, og det er også det altoverskyggende fokus for mig og regeringen med det sundhedsudspil, som vi vil præsentere senere på foråret. Hvordan styrker vi sammenhængen og nærheden, så den enkelte patient ikke føler sig overladt til at koordinere sit eget sygdomsforløb? Udspillet skal komme alle patienter til gavn, også mennesker med sclerose,” sagde Ellen Trane Nørby.

“Vi har taget initiativer og kommer til at tage flere initiativer på scleroseområdet. Jeg glæder mig til at være med til at løfte behandlingen på scleroseområdet,” sagde sundhedsministeren.

Antallet af sclerosepatienter er fordoblet siden år 2000, og den uhelbredelige sygdommen rammer især yngre mennesker og flere kvinder end mænd. Det vides stadig ikke hvorfor, men Ellen Trane Nørby lagde vægt på, at den viden, vi har, skal anvendes bedre.

”Sclerose er en sygdom med mange ubesvarede spørgsmål, men noget viden har vi. Vi ved, hvordan vi skaber bedre rehabilitering, og hvordan vi hjælper patienter til et bedre liv med sclerose, og vi har viden så alle patienter, uanset hvilket prædikat de har, kan få en ordentlig behandling og møde et sammenhængende sundhedsvæsen, der giver tilstrækkelig hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen,” sagde Ellen Trane Nørby.

”Når man har al den viden og har anbefalingerne, hvorfor tager det så så lang tid at omsætte til praksis. Det er den opgave, vi står overfor: i fællesskab på tværs af regioner, kommuner og som nationale politikere at få de gode anbefalinger omsat til sammenhæng og nærhed. Det er lakmusprøven på, om det her kan fungere at det også kan fungere i virkeligheden og ikke bare se pænt ud i en rapport,” sagde Ellen Trane Nørby.

MS Topmødet 2018 var arrangeret i samarbejde mellem Dansk Industri, Scleroseforeningen, Dansk Multipel Sclerose gruppe, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Roche.

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift