Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Mercado: Kommunerne skal tage ansvaret på sig

Lovgivningen er der, og kommunerne skal tage ansvaret på sig og sikre familier med multipel sclerose støtte, så hverdagen hænger sammen for hele familien, mener Børne- og Socialminister Mai Mercado.

Det sagde hun nemlig, da hun tirsdag gik på scenen til MS topmødet 2018 i Industriens hus og holdt kommunerne op på deres ansvar over for familier, der er ramt af sclerose.

”Hver tredje sclerosefamilie har børn under 18 år, og selv om partneren kan være sund og rask, skal vi ikke som samfund forvente, at han eller hun alene kan sikre, at familiens hverdag hænger sammen. Vi skal tænke bredere end bare personlig hjælp til den borger, der er ramt af sygdom, og tænke hele familiens behov ind,” sagde Mai Mercado.

Hendes tale kom efter beretninger fra blandt andet Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter om udfordringer i kommunernes indsats, og en case fra Scleroseforeningen, hvor ægtemanden til en kvinde med sclerose fortalte, hvordan han helt havde måttet opgive sit eget liv, for at tage hånd om familien og sin kones sygdom. Den eneste hjælp kommunen tilbød var en halv times rengøring hver tredje uge. Efter længere tids pres udviste manden selv en række stresssymptomer. Eksemplet er ikke enestående, men derimod velkendt, sagde ministeren.

”Hvis en mand som ham fortsætter med at føle sig presset, og udvise klassiske stresstegn, kan man ende i en situation, hvor han ender med at måtte sygemelde sig fra sit arbejde, fordi det hele ramler, og man kan godt som kommune vente på, at det sker, men min påstand vil være, at det er langt dyrere for kommunen, hvis den ikke sætter ind i tide. Derfor er der rigtig god grund til at vise rettidig omhu og sikre den samlede hjælp til hele familien. Det skal kommunerne have blik for, og det tror jeg, at vi skal være ærlige og sige, at de ikke altid har i dag,” sagde Mai Mercado.

Hun anerkendte, at støtte til sclerosefamilier er krævende, fordi hver familie har forskellige behov, og behovene ændrer sig over tid blandt andet på grund af sygdommens udvikling.

Men lovgivningen rummer en lang række muligheder for at hjælpe familierne, og Børne- og Socialministeren understregede, at det er kommunernes ansvar at bruge de støttemuligheder der er.

”Jeg forventer, at kommunerne tager ansvaret på sig, og at de gør deres yderste for at tilpasse den hjælp, således, at den både er målrettet  den enkelte borger og familiens behov. Kommunen skal tage udgangspunkt i borgerens samlede livssituation, når de vurderer behovet for hjælp. God forebyggelse og kompensation kan betale sig. Først og fremmest menneskeligt, men også økonomisk, for det er både dyrt og tragisk, hvis vi står i en situation, hvor vi kommer til at opleve, at den ene part går ned med stress, fordi tilværelsen viser sig, at være for hård,” sagde Mai Mercado.

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift