Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Professor: Sygeplejersker og fysioterapeuter skal spille vigtig rolle i sclerosebehandlingen

Finn Sellebjerg

En langt større del af patientkontakten i scleroseklinikkerne skal varetages af specialuddannede sygeplejersker og fysioterapeuter, for det vil give flere patienter adgang til at blive tilset af en specialist, mener professor Finn Sellebjerg, Dansk Multipel Sclerose Center ved Rigshospitalet.

Opgaveglidning bliver et vigtigt led i udviklingen af fremtidens sclerosebehandling, siger han op til Danmarks første  politiske MS Topmøde.

Mangel på neurologer er måske største udfordring i den danske scleroseindsats, og en vigtig del af løsningen bliver at uddanne flere specialsygeplejersker og -fysioterapeuter, som kan overtage en del af patientkontakten, mener professor Finn Sellebjerg.

Tirsdag den 20. marts samles eksperter, patientrepræsentanter og en række sundhedspolitikere herunder sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i Industriens Hus i København til Danmarks første politiske topmøde om multipel sclerose, og Finn Sellebjerg håber, at mødet vil åbne politikerne øjne for, hvor meget man kan gøre for sclerosepatienter i dag, og hvor meget samfundet kan vinde ved at give alle patienter adgang til scleroseklinikkerne.

”Den væsentligste udfordring er helt grundlæggende mangel på personaleressourcer i scleroseklinikkerne. Vi har gode behandlingsmuligheder, men der er dårligt nok personaleressourcer til, at vi kan se de patienter, som er i sygdomsmodificerende behandling, og slet ikke til at varetage de patienter, som ikke er, og derfor bliver en stor gruppe patienter heller aldrig eller kun meget sjælden set af en specialist,” siger Finn Sellebjerg.

Prioriteringen af de patienter, der findes sygdomsmodificerende behandling til, betyder, at mange patienter med progressiv sclerose sorteres fra og dermed går glip af symptomdæmpende behandling. For scleroserelaterede symptomer skal også behandles i klinikkerne.

”Der tales meget om, at primærsektoren skal varetage flere ting, men det er urealistisk, at den skulle kunne varetage sclerosebehandling. Sclerose er en sygdom, der kræver specialkendskab, og man kan ikke forvente, at en praktiserende læge kan håndtere det. De har ikke sclerosepatienter nok og ville ikke have en chance for at få erfaring nok med sygdomsforløbet,” siger Finn Sellebjerg.

Det optimale ville være, at få uddannet flere neurologer, men sclerose er ikke det eneste område, der mangler speciallæger, og desuden tager de lang tid at uddanne, og derfor er der behov for at tænke i andre baner, mener Sellebjerg.

”Vi har fremragende sclerose-sygeplejersker i Danmark, og det kan udbygges væsentligt, og der er også et potentiale i fysioterapeuter, som vi slet ikke har set på endnu. I forhold til patienter, der skal vurderes med henblik på rehabiliterende symptombehandling, tror jeg, at fysioterapeuter meget fint ville kunne bidrage med den opgave, så der er masser af potentiale at arbejde med,” siger Finn Sellebjerg. Han er ikke i tvivl om, at det samfundsøkonomisk vil betale sig at investere i at få større kapacitet på scleroseklinikkerne.

”Sclerose er en dyr sygdom, men vi kan gøre meget for patienterne, og de penge samfundet bruger på at holde mennesker med sclerose så raske som muligt, kommer med garanti tilbage i de offentlige kasser i form af færre udgifter til pleje og sociale tiltag og flere penge i skattekisten,” siger Finn Sellebjerg.

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift