Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
Thor Chalmer fik overrakt prisen af formand for DAREMUS Annette Bang Oturai.

DAREMUS 1. præmie: Sen behandling giver flere handicap

Sen opstart af sygdomsmodificerende behandling hænger sammen med tidligere udvikling af handicap hos patienter med MS.

Det viser et omfattende registerstudie foretaget af ph.d. ved Dansk Scleroseregister Thor Chalmer, som skal præsentere sine resultater på AAN 2018.

Chalmer har gennemgået data fra i alt 3.795 sclerosepatienter fordelt i en kohorte af tidligt behandlede patienter på 2.316 patienter og en sent behandlet kohorte på 1.479 patienter for at se, om der er forskel på, hvor hurtigt patienterne udvikler handicap, og hvor hurtigt de dør.

”Vi ville gerne bruge data fra det danske sclerosebehandlingsregister til at prøve at afgøre, om tidlig behandling med sygdomsmodificerende behandling havde en fordel i forhold til sen behandling, og vi fandt, at sen behandlingsstart hænger sammen med tidligere udvikling af handicaps,” sagde Thor Chalmer, da han præsenterede sine resultater ved Dansk Selskab for Forskning i Multipel Scleroses Nationale MS Forskningsmøde 2018.

Studiet var nomineret og vandt førsteprisen på 50.000 kroner ved uddelingen af DAREMUS-prisen for MS-forskere under 40 år.

Patienterne i studiet er påbegyndt behandling før 2011, og Thor Chalmer har undersøgt, hvor lang tid der er gået, før de har udviklede blivende handicap i en grad, der svarer til EDSS 6. Forskerne konstaterede bekræftet EDSS 6, når patienten havde EDSS 6 i seks sammenhængende måneder.

Det har ikke været muligt at randomisere patienterne, men forskerne har vægtet dem ud fra en propensity-score for at få de to grupper så ens og sammenlignelige som muligt, og derefter ført resultaterne over i en cox-model.

Beregningerne viser, at den gennemsnitlige tid fra behandlingsstart til EDSS 6 er kortere for den gruppe, der startede behandling sent, og også en tendens til, at det især for kvinder er en fordel at komme tidligt i behandling.

Kun få patienter døde i løbet af studiet, og derfor er resultaterne for behandlingsopstartens betydning for død ikke signifikante, men estimaterne peger ifølge Thor Chalmer i retning af, at tidlig start, kan have en livsforlængende effekt, men det vil kun længere tids studier kunne vise.

”Vi kunne ikke vise noget statistisk signifikant i forhold til døden, men studiet bekræfter, at vi må stile efter at få stillet diagnosen tidligt, og dermed få patienterne i behandling tidligt. En del patienter har haft symtomer i nogle år, før de får diagnosen, og den tid er også vigtig i forhold til at vide, hvilke symptomer, der kan være sclerose, så vi kan få dem ind tidligt,” sagde Thor Chalmer ved sin præsentation.

Professor og formand for DAREMUS Annette Bang Oturai sagde ved prisoverrækkelsen:

”Thor Chalmer har vist på et stort, nationalt materiale, at det gavner at starte tidlig behandling. Vi ved godt alle sammen, at vi skal starte tidligt, men der findes ingen store langtids-follow up-undersøgelser. Det her er en af de største af den karakter.”

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift