Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Smertelæge: Medicinsk cannabis er ikke særlig effektivt

Torsten Jonsson

Et meget lille fåtal af de kroniske patienter, der har fået adgang til medicinsk cannabis, vil have en virkelig god effekt af behandlingen, resten vil blive skuffede, vurderer en af landets førende smertelæger Torsten Jonsson, overlæge ved Aleris-Hamlet-hospitalerne.

Kroniske patienter, som 1. januar har fået adgang til behandling med medicinsk cannabis gør klogt i at skrue ned for forventningerne. Effekten af behandlingen er ikke dokumenteret i en grad, der berettiger en forsøgsordning, og mange patienter vil ikke have noget ud af behandlingen, mener Torsten Jonsson.

"Det er malet op, som om medicinsk cannabis er guds gave til smertepatienter, og det er det ikke. Medicinsk cannabis er ikke særlig effektivt. Ud af hundrede patienter med nervesmerter vil medicinsk cannabis virke på de otte. Det er temmelig mange smuttere,” siger Torsten Jonsson.

I ganske få tilfælde har cannabisolie dog effekt, og når det er tilfældet, er effekten rigtig godt. Torsten Jonsson fremhæver to eksempler, hvor én patient, som var svært plaget af en bindevævslidelse, blev fuldstændig fri for den blodtryks og diabetesmedicin, hun ellers tog, og en anden, som led af svære kramper efter en forfejlet rygmarvsbedøvelse, blev krampefri af behandling med cannabisolie.

”Hos de få, hvor der er effekt, er effekten slående, men man skal behandle 90 patienter, før der kommer en med effekt, og vi har så mange patienter, der kommer dybt skuffede tilbage, efter at have været i behandling med magistrelt cannabis, for det virker ikke,” siger Torsten Jonsson.

De patienter, han har haft i cannabisbehandling, har fået magistrelt fremstillet cannabisolie, og han er tilbageholdende med at sætte patienter i behandling med de planteprodukter, som er omdrejningspunkt for forsøgsordningen.

”Jeg ved ikke nok om, hvad det, de kalder medicinsk cannabis, egentlig går ud på. Vi kan ikke få noget at vide fra hverken Sundhedsstyrelsen eller Lægemiddelstyrelsen. De produkter, man kan købe på Glostrup Apotek, ved vi præcist hvad indeholder,” siger Torsten Jonsson.

Han kalder forsøgsordningen et halvforkølet forsøg på at frigive cannabis.

”Normalt er det sådan, når man tager et nyt lægemiddel i brug, at der skal foreligge alle mulige sikkerhedsdata på effekt og langtidsbivirkninger. Her er det et folkeligt pres på politikerne, der har gjort, at de har sagt, at nu skal det prøves,” siger Torsten Jonsson.

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift