Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hospitalsdirektører: OK, at færre læger kommer på kongres

Hospitalsdirektør ved OUH mener, det er helt i orden, at færre hospitalslæger i Region Syddanmark fremover vil komme på kongres.

Dette sker efter at regionen har forbudt læger at deltage i aktiviteter, som er betalt af medicinalvirksomheder. Regionen sender ikke flere penge til efteruddannelse, men mere systematisk vidensdeling kan sikre, at den nye viden alligevel kommer ud, og hvis afdelingsledelserne tager mere ansvar for opgaven, kan regionens beslutning give bedre efteruddannelse, siger hospitalsdirektør ved OUH, Michael Dall.

Ansatte ved hospitalerne i Region Syddanmark må ikke længere deltage i aktiviteter, der er betalt af medicinalindustrien. Det blev besluttet i fællesskab af regionsdirektionen og direktionerne for regionens fem sygehusenheder kort før sommerferien. Beslutningen får især betydning for hospitalslægerne, hvis efteruddannelse i et vist omfang har bestået af deltagelse i faglige kongresser, som medicinalvirksomheder har betalt for. Direktør ved Odense Universitetshospital (OUH) Michael Dall mener, at regionens beslutning er den rigtige, og han tror, at lægerne vil få bedre efteruddannelse, når afdelingsledelserne i højere grad tager styring over efteruddannelsen.

”Fordelen ved at have den holdning, vi nu har, er, at det nu bliver hospitalerne og lægerne selv, der kommer til at styre lægernes efteruddannelse,” siger Michael Dall.

Lægelig direktør ved Sygehus Lillebælt Mads Koch Hansen er enig. Han synes, at det er en god idé, at regionen sætter et klart skel mellem læger og medicinproducenterne.

”Det er en fornuftig beslutning. Der er gennem nogle år kommet stigende fokus på relationerne mellem dem, der producerer medicin, og dem, der har retten til at udskive den, og det her er et naturligt skridt på vejen mod at skille tingene ad og undgå uheldige alliancer, som ikke kommer patienterne til gode,” siger Mads Koch Hansen.

Der følger ikke ekstra penge fra Region Syddanmark med ansvaret for efteruddannelsen, og det betyder ifølge Michael Dall formentlig, at færre hospitalslæger fremover kommer på kongres, og det er helt i orden, mener han.

”Nogle gange bliver det fremstillet som om, at man ikke får nogen efteruddannelse, hvis man ikke kommer på kongres, og den forestilling vil jeg gerne gøre op med. Jeg vil gerne have, at vi som hospitalsledelse tager ansvaret for den faglige efteruddannelse af vores medarbejdere. Det har langt hen ad vejen været sådan, at de enkelte læger har styret efteruddannelsen mere end afdelingsledelserne har, og jeg kunne da godt tænke mig, at ledelserne blev mere aktive i den diskussion,” siger Michael Dall.

Han mener, at det bliver betydeligt nemmere for afdelingsledelserne at få de læger, der tager på kongres til at dele deres nye viden efterfølgende, når rejsen er betalt af hospitalet.

”Jeg tror, at vi rammer noget sundt, hvor vi får mulighed for at styre efteruddannelsen på en måde, vi ikke har haft mulighed for før. Vi vil stille større krav om vidensdeling, end det er sket hidtil, og det positive for vores vedkommende vil være, at man på en anden måde vil kunne tale efteruddannelse ved den årlige MUS-samtale,” siger Michael Dall.

Han har endnu ikke noget konkret svar på, hvordan lægernes efteruddannelse og kongresdeltagelse skal løses og finansieres. Det vil blive drøftet på møder mellem regionen og hospitalerne i de kommende uger og måneder, men han mener ikke, at udgifterne vil være et problem for hospitalerne.

”Industrien har nok brugt et betydeligt større beløb, end vi kommer til fremadrettet, og jeg tror faktisk, at hospitalerne vil kunne dække udgifterne af vores egne budgetter,” siger han.

”Selvfølgelig skal lægerne stadig på kongres og passe deres faglige netværk. Jeg tror bare, at vi må erkende, at det ikke bliver i same grad som tidligere. For eksempel kan man sætte spørgsmålstegn ved, hvor meget der kommer ud af at bruge sine overenskomstsikrede efteruddannelsesdage på at tage på kongres, hvis der ikke er sket det store nye på ens område, og det er den prioritering, vi nu som ledelse kan foretage på en helt anden måde,” siger Michael Dall. 

På Sygehus Lillebælt ser det ifølge den lægelige direktør lige sådan ud.

”Det er jo ikke svimlende beløb. Det bliver måske ikke på samme måde, som hvis industrien betaler, men vi har råd til at sende dem afsted, der skal afsted,” siger Mads Koch Hansen.

Tags: Medicinrodet?

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift