Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
Ledende overlæge Henrik Boye Jensen skal fremover finde pengene i afdelingens eget budget, når læger ved Hjerne- og Nervesygdomme på Sygehus Lillebælt skal på kongresrejser.

Rejserne bliver mere fair fordelt, når hospitalet betaler

Færre scleroselæger vil fremover komme på internationale kongresser. Til gengæld får afdelingsledelserne bedre mulighed for at koordinere og prioritere efteruddannelsen, når industrirejserne er ude af billedet, mener ledende overlæge.

Når læger ved Hjerne- og Nervesygdomme på Sygehus Lillebælt skal på kongres, skal ledende overlæge Henrik Boye Jensen fremover finde pengene i afdelingens eget budget.

Indtil for godt og vel en måned siden, har især lægernes kongresbesøg og såkaldte preceptorships i vid udstrækning været betalt af medicinalvirksomheder. Men det sker ikke længere, for Region Syddanmark har besluttet, at tiden er inde til at adskille lægers og medicinalproducenters aktiviteter helt. De nøjere retningslinjer er endnu ikke beskrevet, og der kan være grænsetilfælde, hvor der kan gøres undtagelser, men som hovedregel må hospitalspersonale i Region Syddanmark ikke længere deltage i aktiviteter, der er betalt af medicinalvirksomheder.

Henrik Boye Jensen er principielt enig i beslutningen, men han er spændt på at se, hvad konsekvenserne bliver.

”Regionen har taget en stor beslutning, og jeg ved ikke, om man har tænkt løsningen helt igennem. Man vil have, at afdelingerne skal dække udgifterne til kongresser ud fra deres egne budgetter, men selv om vi har et kursusbudget, vil det være svært at honorere beløb, der svarer til, hvad der er lagt ud for eksempelvis scleroselægerne de senere år,” siger Henrik Boye Jensen.

Han vurderer, at færre læger kommer på kongres fremover, men ser samtidig ledelsesmæssige fordele i, at det er afdelingen, der betaler for rejserne. Turene bliver nemlig skævt fordelt, når det er industrien, der betaler, mener han.

Som scleroselæge har Henrik Boye Jensen selv været på industribetalte kongresser i både USA og Europa to gange om året de seneste fem år, og selve relationerne i forbindelse med kongresrejserne, mener han er uproblematiske, som de foregår i dag, men når det er industrien, der betaler, er det hovedsageligt læger inden for de sygdomsområder, hvor der er udvikling inden for den medicinske behandling, der kommer afsted, mens læger, hvis felt ikke er inde i en periode med stor behandlingsmæssig udvikling, må se langt efter kongresrejser. Den ulighed i adgang til kongresser får afdelingsledelserne nu bedre mulighed for at rette op på, mener Henrik Boye Jensen.

”For nogle år siden var der mange penge i epilepsimedicin, og så kom epilepsilægerne afsted. I dag sker der meget inden for sclerose, og så kommer scleroselægerne afsted, men som chef for en hel afdeling kan jeg godt se, at det ikke er helt fair, at det kun er sclerose- og epilepsilægerne, der bliver inviteret til USA, hvorimod de læger, der arbejder med demens, ikke kommer afsted. Der er fornuft i, at vi nu får bedre mulighed for at prioritere, hvem og hvor mange, der skal afsted,” siger Henrik Boye Jensen.

Hospitalsafdelingerne får hvert år øremærkede midler til uddannelsesformål, men de står ifølge Henrik Boye Jensen ikke mål med de beløb medicinalvirksomhederne har brugt på at sende lægerne på kurser og kongresser. Han mener, at hospitalerne skal sætte lidt flere penge af til formålet, og samtidig afdelingsledelserne til gengæld i højere grad prioritere og tænke i andre baner.

”Man kan efteruddannes på mange måder. Man kan også forestille sig at deltage i konferencer via videoforbindelse. Der kan være mange måde at gøre det på,” siger han.

Han er helt enig med direktør for Odense Universitetshospital Michael Dall, som mener, at mere organiseret vidensdeling kan være en af løsningerne på, at færre læger fremover kommer afsted på kongres.

”Det burde være en pligt, lige meget hvem der betaler, for man får jo tjenestemandsfri med løn, mens man er afsted. Det er klart, at der ikke vil være råd til, at lige så mange kommer afsted, så man kunne godt forestille sig en løsning, hvor man på den ene side tilfører lidt flere midler, og på den anden side sikrer, at den viden, lægerne kommer hjem med, bliver delt. Og det skal reguleres, så der af afdelingsledelsen lægges en plan for, hvem der skal afsted hvornår, så rejserne ikke kun går til dem, der er hurtigst ude,” siger han.

Videokongresser og vidensdeling kan ikke helt erstatte rigtige kongresrejser. Ph.d-studerende og professorer skal afsted og præsentere deres forskning, og de øvrige læger har også brug for at komme afsted ind imellem, mener Henrik Boye Jensen.

”En vigtig del af det at komme på kongres er netværksdannelsen. Det er svært at få alle danske scleroselæger i Danmark i tale på én gang bortset fra på kongres, for der er folk tilstede, og det er også her, man møder de udenlandske kolleger. I forhold til rekruttering er vi desuden i konkurrence med de andre regioner om at tiltrække medarbejdere, og der kan rejseaktivitet godt være en parameter,” siger Henrik Boye Jensen.

Tags: Medicinrodet?

Anbefal denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift