Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

MRNA covid-19-vacciner øger ikke MS-patienters korttidsrisiko for attak

MS-patienter verden over bliver anbefalet at lade sig vaccinere mod covid-19. Et italiensk forskerhold har derfor undersøgt MS-patienter i to måneder efter den første vaccination med mRNA-vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

Pfizer/BioNTech (BNT162b2) vaccinen mod covid-19 ikke øger den kortsigtede risiko for klinisk reaktivering hos patienter med MS. Det viser en foreløbig analyse af data fra 25 italienske MS-centre, og forskerne noterer sig i øvrigt, at undersøgelsen, der er offentliggjort i BMJ Neurology, Neurosurgey & Psychiatry, er begrænset af alene at være baseret på patienternes egne data og ikke er fulgt op af for eksempel scanninger.

Manglen på MR-data forhindrer mulig påvisning af potentiel MR-aktivitet uden kliniske tilbagefald, og vores opfølgning er kort. Større observationsstudier med længere opfølgning ville være ønskeligt. Blandt andet kan der på grund af det lave antal patienter med progressiv MS i kohorten (21 ud af 324 forsøgspersoner, 6,5 procent) ikke drages klare konklusioner om virkningerne af Pfizer/BioNTech BNT162b2–vaccination i forhold til forværring af sygdom ved progressiv MS. På trods af disse begrænsninger mener forskerne imidlertid, at resultaterne understøtter anbefalingen om at fremme adgang til COVID-19-vaccinationer for MS-patienter.

25 italienske MS-centre

Studiet er den første prospektive undersøgelse af sikkerheden ved covid-19-vaccine, der omfatter en stor kohorte af MS-patienter. Patienterne i studiet er fra 25 italienske MS-centre, som er blevet fulgt i mindst to måneder efter den første vaccinedosis ved overvågning af patienternes selvrapporterede symptomer.

Studiet omfatter 324 MS-patienter, der alle var blevet vaccineret med Pfizer/BioNTech BNT162b2-vaccinen. Samlet set havde 28 ud af 324 (8,6 procent) patienter været smittet med coronavirus mellem 224,8 ± 103,5 dage før den første vaccination). 322/324 patienter (99,4 procent) fik begge vaccinedoser med et interval mellem doser på 21,5 ± 4 dage.

I de to måneder før vaccination blev der rapporteret om seks kliniske tilbagefald hos seks ud af 324 patienter (1,9 procent). I de to måneder efter vaccination forekom syv kliniske tilbagefald hos 7/324 patienter (2,2 procent). Forekomsten af ​​tilbagefald i de to måneder før og efter vaccination var ikke statistisk forskellig (B = 0,154, 95 procent CI -0,948 til 1,288, p = 0,78). Demografiske data som alder og køn samt sygdoms varighed havde ingen effekt på forekomsten af ​​tilbagefald. Fem af patienter med tilbagefald var kvinder. Fem tilbagefald var monofokale, og to var multifokale. Det gennemsnitlige tidsinterval mellem den første dosis vaccination og det kliniske tilbagefald var 44 ± 11,6 dage.

 

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget