Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Musestudie: Anti-CD20 behandling standser ikke dannelsen af mELT

Et tysk musestudie slår skår i de mest optimistiske forventninger til anti-CD20-antistofbehandling af MS. Forsøgsdyrene har dannet ektopisk lymfevæv på trods af næsten komplet B-celle-depletering, rapporterer forskerne.

Inflammatorisk infiltrering af hjernen i forbindelse med autoimmun sygdom i centralnervesystemet kan forekomme, selv når B-celler er fraværende. Tyske forskere har i et musestudie fundet, at inflammatorisk infiltrering kan overleve og danne sig i fraværet af B-celler. Samtidig har de undersøgt effekten af anti-CD20-behandling på forekomsten af autoimmun hjerneinflammation (EAE) hos mus og fundet, at behandlingen ikke forhindrede musene i at udvikle ektopisk lymfevæv i hjernen (mELT). På den baggrund konkluderer forskerne, at mELT kan have endnu ukendte egenskaber, som er uafhængige af B-celler, og som bidrager til autoimmunitet i centralnervesystemet.

Til forsøget har man anvendt mus med autoimmun hjerneinflammation og muterede T- og B-cellereceptorer for myelin oligodendrocytglycoprotein (MOG), som udvikler inflammation svarende til den der ses ved MS. 

Musene blev behandlet med anti-CD20-antistofbehandling enten som forebyggende behandling ellersom behandling af allerede udviklet sygdom, og herefter målte man omfang og tilstand af mELT hos musene ved hjælpe af histologi og immunohistokemi. 

Forsøget viste, at anti-CD20-antistofbehandlingen ikke ændrede sygdomsforløbet hverken som forebyggelse eller behandling af allerede eksisterende sygdom. Behandlingen depleterede B-celler effektivt, men forhindrede ikke dannelsen af mELT. Lymfevævet var dog anderledes end det, man ser hos udbehandlede mus, idet der var færre immunceller i vævet, og cellekompositionen var ændret med øget forekomst af neutrofil granulocytter.

Studiet er publiceret i Tidsskriftet Neuroimmunlogy & Neuroinflammation.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget