Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Byliv er mulig markant risikofaktor for MS

EAN: Luftforurening kan være en udløsende faktor for udviklingen af MS, indikerer ny italiensk undersøgelse. Sammenhængen er dog ikke endeligt afklaret, vurderer professor ved DMSC Finn Sellebjerg.

Forekomsten af MS har været stigende i årtier, og nu tyder et studie fra Lombardiet i Norditalien på, at stigningen kan være forbundet med, at en større og større del af befolkningen flytter fra land til by. Forskerne, der har præsenteret studiet på EANs virtuelle kongres 2020, har fundet, at risikoen for MS er 29 procent højere blandt mennesker, der bor i de bymæssige dele af Pavia-provinsen, som er et af Europas mest forurenede områder, end blandt folk på landet i samme provins.

Forskerne har identificeret 927 MS-patienter i Pavia, som i alt har 547.251 indbyggere, og plottet dem ind på et kort efter, hvor de bor. Øvelsen har vist en signifikant sammenhæng mellem bymæssige områder med høj luftforurening og forekomsten af MS.

Forbindelsen mellem luftforurening og sygdomme som hjerte- og lungesygdom, kræft og luftvejsproblemer er velkendt, og med undersøgelsen fra Lombardiet er det sandsynliggjort, at forureningen også kan forbindes med sclerose, fortæller professor Roberto Bergamaschi, som har stået i spidsen for studiet.

“MS er forbundet med en række genetiske og miljømæssige faktorer, og miljøfaktorer som D-vitamin og rygning er veldokumenteret, men kun få studier har fokuseret på luftforurening. Vi tror, at luftforurening spiller ind på en række mekanismer i udviklingen af MS, og dette studie styrker denne hypotese,” siger han. 

PM2.5 er betegnelsen for partikler af luftforurening med en diameter på 2,5 mikrometer eller mindre, og i forbindelse med studiet har forskerne indhentet data for PM2.5-niveauet ved jordhøjde i 188 kommuner i vintermånederne i årene 2010-2017. Kommunerne blev delt i tre grupper ud fra koncentrationen af luftforurening, og ved hjælp af økologisk regression og Bayesian statistik har forskerne analyseret sammenhængen mellem henholdsvis PM2.5, graden af urbanisering og MS-risikoen. 

Undersøgelsen viser, at risikoen for MS er signifikant højere i de områder, hvor luftforureningen overstiger den europæiske grænseværdi for PM2,5 (25 mikrogram/m3), og den Bayesian statistik viste konsistent klynger af forhøjet MS-risiko.

På den baggrund konkluderer forskerne, at luftforurening kan være en af de miljømæssige risikofaktorer for MS. Roberto Bergamaschi understreger, at studiet ikke har påvist en årsagssammenhæng, men fortæller, at fundet har fået forskerne til at gå videre med analyser af flere potentielle miljømæssige risikofaktorer.  

“Studiet er blandt andet begrænset af, at vi ikke har analyseret andre risikofaktorer, ikke desto mindre viser det, at risikoen er reduceret blandt mennesker, der bor i landlige områder med et lavt niveau af PM2.5, og det tyder på, at luftforurening kan være en risikofaktor for udviklingen af MS,” siger han.

Professor ved Dansk Multipel Sclerose Center Finn Sellebjerg kan ikke vurdere studiets styrke og svagheder ud fra det tilgængelige abstract, men han finder ikke sammenhængen umulig.

“Når vi i forvejen ved, at rygning er en vigtig risikofaktor for udvikling af MS, synes jeg ikke det er så overraskende. Der er dog gennemført andre, lignende undersøgelser, der ikke har kunnet vise en sammenhæng, så sammenhængen er næppe endelig afklaret endnu,” siger han.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget